Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


“Əmtəə operatoru” ikinci peşəyə yiyələnmə kursu

Kursun növü: 2-ci peşəyə yiyələnmə

Nəzəri saatların miqdarı: 160 saat

Praktiki saatların miqdarı:120

Kursun başlama vaxtı: 2017-01-26

Kursun bitmə vaxtı: 2017-03-16

Onlayn müraciət et