Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə "ƏMTT" (istehsalatdan ayrılmamaqla)

Kursun növü: Maarifləndirmə

Nəzəri saatların miqdarı: 40 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2016-11-04

Kursun bitmə vaxtı: 2016-11-18

Onlayn müraciət et