Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər (istehsalatdan ayrılmamaqla)

Kursun növü: Maarifləndirmə

Nəzəri saatların miqdarı: 40 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2017-04-24

Kursun bitmə vaxtı: 2017-04-28

Onlayn müraciət et