Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


Mühəndis –texniki işçilər üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” maarifləndirməkursu

Kursun növü: Maarifləndirmə

Nəzəri saatların miqdarı: 40 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2019-06-18

Kursun bitmə vaxtı: 2019-06-24

Onlayn müraciət et