Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


MTİ-lər üçün “Neft-qaz yataqlarının işlənməsi istismarı və təmiri” ixtisasartırma kursu

Kursun növü: İxtisasartırma

Nəzəri saatların miqdarı: 80 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2017-01-12

Kursun bitmə vaxtı: 2017-01-26

Onlayn müraciət et