Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


“Müasir elektron ölçü vasitələrinin, ölçü qovşaqlarının və standartların tətbiqi” ixtisasartırma kursu

Kursun növü: İxtisasartırma

Nəzəri saatların miqdarı: 80 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2018-05-01

Kursun bitmə vaxtı: 2018-05-15

Onlayn müraciət et