Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


“Azərbaycan qanunvericiliyinin əsasları” təlimatlandırma kursu

Kursun növü: Təlimatlandırma

Nəzəri saatların miqdarı: 8 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2017-03-03

Kursun bitmə vaxtı: 2017-03-03

Onlayn müraciət et