Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


Hündürlükdə görülən işlərdə risk və təhlükələr” təlimatlandırma kursu

Kursun növü: Təlimatlandırma

Nəzəri saatların miqdarı: 16 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2017-01-23

Kursun bitmə vaxtı: 2017-01-24

Onlayn müraciət et