Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


Anbardar peşəsi üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” maarifləndirmə kursu

Kursun növü: Maarifləndirmə

Nəzəri saatların miqdarı: 40 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2017-01-24

Kursun bitmə vaxtı: 2017-01-30

Onlayn müraciət et