Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


ISO 31000 “Risklərin idarə edilməsi sistemi” maarifləndirmə kursu

Kursun növü: Maarifləndirmə

Nəzəri saatların miqdarı: 8 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2019-06-11

Kursun bitmə vaxtı: 2019-06-11

Onlayn müraciət et