Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


Takelajçı və ilməkçi peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

Kursun növü: Maarifləndirmə

Nəzəri saatların miqdarı: 40 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2017-02-27

Kursun bitmə vaxtı: 2017-03-03

Onlayn müraciət et