Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


ISO/IEC 17025 “Sınaq və kalibrasiya laboratoriyalarının bacarıqlılığı üçün ümumi şərtlər” standartı

Kursun növü: Maarifləndirmə

Nəzəri saatların miqdarı: 16 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2017-03-27

Kursun bitmə vaxtı: 2017-03-28

Onlayn müraciət et