Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


“Texnoloji proseslərin avtomotik idarə edilməsi”

Kursun növü: Təlimatlandırma

Nəzəri saatların miqdarı: 16 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2017-03-15

Kursun bitmə vaxtı: 2017-03-27

Onlayn müraciət et