Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


Yeni işə qəbul edilən işçilərin "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları"

Kursun növü: Təlimatlandırma

Nəzəri saatların miqdarı: 16 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2019-06-27

Kursun bitmə vaxtı: 2019-06-28

Onlayn müraciət et