Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


“Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” 5/6

Kursun növü: İxtisasartırma

Nəzəri saatların miqdarı: 96 saat

Praktiki saatların miqdarı:104

Kursun başlama vaxtı: 2017-06-01

Kursun bitmə vaxtı: 2017-07-11

Onlayn müraciət et