Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


Neft Sənayesində Əməyin mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi

Kursun növü: Təlimatlandırma

Nəzəri saatların miqdarı: 24 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2017-03-01

Kursun bitmə vaxtı: 2017-03-09

Onlayn müraciət et