Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


“Neft tankerlərində yük əməliyyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq (xam neft ilə tankların yuyulması sistemi)”

Kursun növü: Təlimatlandırma

Nəzəri saatların miqdarı: 16 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2017-05-02

Kursun bitmə vaxtı: 2017-05-03

Onlayn müraciət et