Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


Avtoyükləyici maşinisti

Kursun növü: Yenidənhazırlanma

Nəzəri saatların miqdarı: 144 saat

Praktiki saatların miqdarı:112

Kursun başlama vaxtı: 2017-06-20

Kursun bitmə vaxtı: 2017-08-04

Onlayn müraciət et