Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


Texnoloji qurğuların operatoru 4/5

Kursun növü: İxtisasartırma

Nəzəri saatların miqdarı: 104 saat

Praktiki saatların miqdarı:120

Kursun başlama vaxtı: 2017-06-19

Kursun bitmə vaxtı: 2017-07-31

Onlayn müraciət et