Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


Mühəndis texniki işçilər üçün “İşə icazə və riskin qiymətləndirilməsi

Kursun növü: Təlimatlandırma

Nəzəri saatların miqdarı: 16 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2017-06-02

Kursun bitmə vaxtı: 2017-06-05

Onlayn müraciət et