Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


Sementləmə aqreqatı maşinisti və motorçusu peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

Kursun növü: Maarifləndirmə

Nəzəri saatların miqdarı: 40 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2018-05-21

Kursun bitmə vaxtı: 2018-05-25

Onlayn müraciət et