Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


“Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs“ təlimatlandırma

Kursun növü: Təlimatlandırma

Nəzəri saatların miqdarı: 24 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2019-08-27

Kursun bitmə vaxtı: 2019-08-29

Onlayn müraciət et