Təlim Haqqında

Haqqında

Haqqında

Təlim Haqqında


ISO 45001:2018 “Sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi” idarəetmə sistemi

Kursun növü: maarifləndirmə

Nəzəri saatların miqdarı: 24 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2019-06-19

Kursun bitmə vaxtı: 2019-06-21

Onlayn müraciət et