Keçirilməsi nəzərdə tutulan təlimlər

Haqqında

Keçirilməsi nəzərdə tutulan təlimlər

Keçirilməsi nəzərdə tutulan təlimlər
    

Mexaniki avadanlıqların təmiri, istismarı və texniki qulluq
    

Ətraf mühitin mühafizəsi
    

Mühəndis-mexanik
    

"MS Excel proqramı" (yuxarı səviyyə)
    

Qazma quyularının analiz edilməsi üçün onlayn monitorinq sisteminin tətbiqi
    

Mühəndis-texniki işçilər üçün “Fövqəladə halların idarə edilməsi-təxliyə işi"
    

ISO 45001:2018 “Sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi” idarəetmə sistemi
    

"Kompressor qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə
    

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi
    

“Riskin qiymətləndirilməsi və fövqəladə hallar zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsi”
    

EKO-SÜRÜCÜLÜK SİMULYATORU ÜZRƏ TƏLİM
    

Qeyri-destruktiv müayinə- Penetrant müayinə metodu (səviyyə 2)
    

Kompressorlara nəzarət, istismar və təmirə hazırlıq qaydaları
    

Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Rabitə-xəbərdarlıq manqası”
    

Yanğın zamanı ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə və onlarla davranış qaydaları
    

“Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs“ təlimatlandırma
    

Mülki müdafiə qüvvələrinin
    

Mülki müdafiə qüvvələrinin “Yanğın söndürmə manqası"
    

“Dalğıcların tibbi təminatı”
    

“İlk tibbi yardım (Sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və təhlükəsiz texnikası idarəetmə sistemi)”
    

“Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularında yanğınla mübarizə, yanğın qruplarının təşkili və rəhbərlik” (rəhbər heyət üzvləri üçün)
    

Üzgüçülük üzrə Attestasiya
    

Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün əsasları
    

“Batmaqda olan helikopteri tərketmə üzrə təlim” (HUET)
    

Mülki müdafiə qüvvələrinin “Qəza-xilasetmə qrupu"
    

“Qazın yığılması üzrə operator” peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə
    

Energetika, avtomatika və mexanika
    

Sementləmə aqreqatı maşinisti və motorçusu peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”
    

Qazmaçı peşəsi üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”
    

Əmək normalarının işlənməsi
    

“Qeyri-destruktiv müayinə-Maqnit tozlama müayinə metodu” üzrə sertifikatların müddətinin artırılması
    

“Elektrik qaynaqçısı” peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə
    

Elektrik təhlükəsizliyi
    

Texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcısı
    

AutoCAD proqramı
    

SAP PS - layihələrinin idarə olunması modulu
    

İzdihamın idarə olunması üzrə hazırlıq
    

Xilasedici matrosların hazırlanması
    

Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq
    

Dalğıc işləri rəhbəri
    

“Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin istismar qaydaları”
    

Gəminin mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat
    

“Neft tankerlərində yük əməliyyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq (xam neft ilə tankların yuyulması sistemi)”
    

Enerji təminatı
    

Avtomobil təmiri çilingəri 4/5
    

Əmtəə operatoru 4/5
    

Kompressor qurğusu maşinisti 5/6
    

Kargüzarlıq işinin və icraya nəzarətin təşkili
    

Mühəndis texniki işçilər üçün “İşə icazə və riskin qiymətləndirilməsi
    

Sap MM materialların idarə edilməsi modulu
    

SAP Fİ - Maliyyə uçotu modulu
    

Karotajçı 5/6
    

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası
    

Neft və qaz hasilatı üzrə operator 3/4
    

İş yerlərinin attestasiyasına cavabdeh mütəxəssislər
    

“İngilis dili” ( orta səviyyə)
    

Sap SD Satış və çatdırılma modulu
    

Hüquqşünas
    

Topoqrafiya – geodeziya və markşeyder işləri üzrə ölçücü
    

Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika çilingəri peşəsi üzrə ƏMTT
    

3ds Max
    

Texnoloji qurğuların operatoru 4/5
    

Avtoyükləyici maşinisti
    

Yuyucu aqreqat maşinisti 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə
    

Quyuların yeraltı təmiri üzrə operator 5/6
    

“Neft tankerlərində yük əməliyyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq (xam neft ilə tankların yuyulması sistemi)”
    

“Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə” (komandir heyəti üzvləri üçün)
    

Dəniz hüququ
    

Sürətli xilasetmə qayıq mütəxəssisi
    

Qaldırıcı maşinist
    

Sementləmə aqreqatı maşinisti və motorçusu
    

Avtomobil təmiri çilingəri peşəsi üzrə ƏMTT
    

“İngilis dili” (orta səviyyə)
    

Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması
    

Dənizdə qəza halları və təhlükəsizliyin əsasları ilə tanışlıq
    

Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatlarına dair ilkin hazırlıq və kvalifikasiya
    

Stasionar dəniz platformaları və üzən qazma qurğularında yanğınla mübarizə, yanğın qruplarının təşkili və rəhbərlik (rəhbər heyət üzvləri üçün)
    

Liderlik və birgə iş fəaliyyəti
    

Yanğın texniki minimumu
    

“Xəsarət alana ilk tibbi yardımın göstərilməsi”
    

“Təmirçi çilingər” 5/6 dərəcə
    

Əmtəə operatoru
    

Elektrik qaz qaynaqçısı
    

“Elektrik qaynaqçısı” 3/4 dərəcə
    

Neft Sənayesində Əməyin mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi
    

Sementləyici aqreqatın motorçusu 5/6
    

Təmirçi çilingər
    

Qaldırıcı maşinist
    

“Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” 5/6
    

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı
    

Qeyri-destruktiv muayinə-Radioqrafiya müayinə metodu (səviyyə 1+2)
    

Borudüzənin maşınisti
    

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
    

Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru
    

Yeni işə qəbul edilən işçilərin "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları"
    

“Rus dili" orta səviyyə
    

“Texnoloji proseslərin avtomotik idarə edilməsi”
    

ISO/IEC 17025 “Sınaq və kalibrasiya laboratoriyalarının bacarıqlılığı üçün ümumi şərtlər” standartı
    

Mühəndis-nəzarətçi
    

Təmirçi çilingər peşəsi üzrə ƏMTT
    

"C++" proqramı
    

Takelajçı və ilməkçi peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”
    

“Qaz təsərrüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər” peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-ci dərəcəyə
    

Polad və dəmir – beton konstruksiyaların quraşdırılması üzrə quraşdırıcısı
    

Gəmi mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat
    

Sürətli olmayan xilasedici qayıq və sallar üzrə mütəxəssis
    

“Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim” (BOSIET)
    

“Liderlik” maarifləndirmə kursu
    

ISO 31000 “Risklərin idarə edilməsi sistemi” maarifləndirmə kursu
    

“Fontan təhlükəsizliyi” təlimatlandırma kursu
    

“Elektrik qaz qaynaqçısı” 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma kursu
    

OHSAS/18001 “ Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası idarəetmə sistemi” maarifləndirmə kursu
    

Anbardar peşəsi üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” maarifləndirmə kursu
    

“Qeyri-destruktiv muayinə-Penetrant müayinə metodu (səviyyə 1+2)” ixtisasartırma kursu
    

ƏMTT ilkin təlimatlandırma kursu
    

OHSAS 18001 beynəlxalq standartı “Risklərin qiymətləndirilməsi və dərəcələndirilməsi”
    

Hündürlükdə görülən işlərdə risk və təhlükələr” təlimatlandırma kursu
    

“SOCAR-ın Ekoloji siyasəti” maarifləndirmə kursu
    

“İzolyasiyaçı-örtükçü” ixtisasartırma kursu
    

“Kompressor qurğusu maşinisti” 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma kursu
    

“Microsoft Office paketi (MS Word,MS Excel,MS Power Point)” təkmilləşdirmə kursu
    

“İngilis dili” ( başlangıc səviyyə)
    

ISO 9001:2015 “keyfiyyət idarəetmə sistemi” maarifləndirmə kursu
    

“Azərbaycan qanunvericiliyinin əsasları” təlimatlandırma kursu
    

“Müasir elektron ölçü vasitələrinin, ölçü qovşaqlarının və standartların tətbiqi” ixtisasartırma kursu
    

MTİ-lər üçün “Neft-qaz yataqlarının işlənməsi istismarı və təmiri” ixtisasartırma kursu
    

“Texnoloji nasosların maşinisti” peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma kursu
    

Elektrik montyoru peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma kursu
    

Mühafizəçi ”Etalon Security”
    

Atıcı
    

Mühəndis –texniki işçilər üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” maarifləndirməkursu
    

“Polad və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırıcısı” ixtisasartırma kursu
    

“Texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingər" 4/5 dərəcə
    

Qazma qurğusu maşinisti
    

“İlk tibbi yardım” (Sağlamlıq, Əməyin mühafizəsi və Təhlükəsizlik texnikası idarəetmə sistemi)
    

Gəmi mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin hazırlığı
    

“Kompüter texnologiyasının əsasları” təkmilləşdirmə kursu
    

Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər (istehsalatdan ayrılmamaqla)
    

Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə "ƏMTT" (istehsalatdan ayrılmamaqla)
    

Elektrik montyoru peşəsi üzrə "ƏMTT" (istehsalatdan ayrılmamaqla)
    

Kompüter texnologiyasının əsasları (istehsalatdan ayrılmamaqla)
    

Yanğın zamanı ilkin yanğınsöndürmə vasitə-lərindən istifadə və onlarla davranış qaydaları
    

Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması
    

Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat
    

Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün xilasedici qayıq və sallar, növbətçi qayıqlar, sürətli olmayan növbətçi qayıqlar üzrə mütəxəssislərin hazırlığı
    

“Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə” (sıravi heyət üzvləri üçün)
    

Xilasedici matrosların təkmilləşdirilməsi
    

Gəmidə ilk tibbi yardım
    

“Yanğınla mübarizə” geniş proqram üzrə
    

Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat
    

Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat
    

Peşə etikası
    

ISO 50001:2009 “Enerji idarəetmə sistemi
    

Qaz avadanlıqlarının istismarı və təmiri üzrə çilingər 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə
    

ISO/İEC 27001 İnformasiya təhlükəsizliyi
    

Elektrik montyoru peşəsi üçün Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası
    

AvtoCAD (istehsalatdan ayrılmamaqla)
    

“Neft və qaz hasilatı üzrə operator” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma kursu
    

ISO 14001:2015 “Ekologiya idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartı
    

Tullantıların idarə olunması
    

“Qaz avadanlıqlarının istismarı və təmiri üzrə çilingər” 4-cü dərəcədən 5-ci dərəyə ixtisasartırma kursu
    

Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru
    

“Əmtəə operatoru” ikinci peşəyə yiyələnmə kursu
    

Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru
    

“Avtomobil təmiri çilingəri”4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma kursu
    

Elektrik montyoru 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə
    

Qaz paylayıcı stansiyalarda odorizə qurğularına texniki xidmət və istismar
    

“Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma kursu
    

Qazla kəsən