Təlimlərin siyahısı

Haqqında

Keçirilməsi nəzərdə tutulan təlimlər

Təlimlərin siyahısı

1

Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması təlimatlandırma

32 saat

2

Sərnişinlərə bilavasitə xidmət göstərən heyət üzvləri üçün təhlükəsizlik üzrə hazırlıq təlimatlandırma

16 saat

3

Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs təlimatlandırma

22 saat

4

Gəmi mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin hazırlığı təlimatlandırma

16 saat

5

Gəminin mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat təlimatlandırma

8 saat

6

"Yanğınla mübarizə" geniş proqram üzrə təlimatlandırma

32 saat

7

Sürətli xilasetmə qayıq mütəxəssisi təlimatlandırma

24 saat

8

Sürətli olmayan xilasedici qayıq və sallar üzrə mütəxəssis təlimatlandırma

32 saat

9

Gəmidə ilk tibbi yardım təlimatlandırma

32 saat

10

Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatına dair ilkin hazırlıq və kvalifikasiya təlimatlandırma

16 saat

11

Gəmidə tibbi nəzarət təlimatlandırma

48 saat

12

Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (sıravi heyət üzvləri üçün) təlimatlandırma

16 saat

13

Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (komandir heyət üzvləri üçün) təlimatlandırma

24 saat

14

Neft tankerlərində yük əməliyyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq (xam neft ilə tankların yuyulması sistemi) təlimatlandırma

16 saat

15

Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin istismar qaydaları təlimatlandırma

40 saat

16

İzdihamın idarə olunması üzrə hazırlıq təlimatlandırma

16 saat

17

Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat təlimatlandırma

56 saat

18

Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat təlimatlandırma

56 saat

19

Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün xilasedici qayıq və sallar, növbətçi qayıqlar, sürətli olmayan növbətçi qayıqlar üzrə mütəxəssislərin hazırlığı təlimatlandırma

32 saat

20

Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq təlimatlandırma

16 saat

21

Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması təlimatlandırma

16 saat

22

Sərnişinlərin, yükün və gövdənin təhlükəsizliyi üzrə hazırlıq təlimatlandırma

16 saat

23

Liderlik və birgə iş fəaliyyəti təlimatlandırma

20 saat

24

Yanğın texniki minimumu maarifləndirmə

24 saat

25

"İlk tibbi yardım" (Sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası idarə etmə sistemi) maarifləndirmə

20 saat

26

III iş qrupu üzrə 3 - cü dərəcəli dalğıc hazırlığı (xilasedici dalğıc) yenidən hazırlanma

160 saat

27

I-II iş qrupu üzrə 4-cü dərəcə dalğıc hazırlanması (istehsalat dalğıcları) yenidən hazırlanma

576 saat

28

4-cü dərəcə I-II iş qrupundan 5-ci dərəcəli I-II iş qrupuna dalğıc ixtisası üzrə təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

80 saat

29

5-ci dərəcə I-II iş qrupundan 6-cı dərəcəli I-II iş qrupuna dalğıc ixtisası üzrə təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

80 saat

30

Dalğıc işləri rəhbəri təkmilləşdirmə

80 saat

31

"Dalğıc qaynaqçı - kəsici ixtisası üzrə hazırlanma" yenidən hazırlanma

80 saat

32

Dalğıcların tibbi təminatı təkmilləşdirmə

60 saat

33

Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün əsasları ixtisasartırma

80 saat

34

Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün təkmilləşdirilməsi təkmilləşdirmə

40 saat

35

"Stasionar dəniz platformaları və üzən qazma qurğularında yanğınla mübarizə, yanğın qruplarının təşkili və rəhbərlik" (rəhbər heyət üzvləri üçün) təlimatlandırma

32 saat

36

Üzgüçülük üzrə attestasiya

8 saat

37

Xilasedici matrosların hazırlanması yenidən hazırlanma

80 saat

38

Xilasedici matrosların təkmilləşdirilməsi təkmilləşdirmə

40 saat

39

Yanğın zamanı ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə və onlarla davranış qaydaları təlimatlandırma

16 saat

40

Xəsarət alana ilk tibbi yardımın göstərilməsi təlimatlandırma

16 saat

41

Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim (BOSIET) təlimatlandırma

28 saat

42

Batmaqda olan helikopteri tərketmə üzrə təlim (HUET) təlimatlandırma

8 saat

43

Dənizdə fövqəladə hallarda davranış üzrə təkrar təlim (FOET) təlimatlandırma

8 saat

44

"Dənizdə qəza halları və təhlükəsizliyin əsasları ilə tanışlıq" təlimatlandırma

16 saat

45

Dəniz hüququ təlimatlandırma

24 saat

46

Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün "Mühəndis-mexanik" ixtisasartırma

200 saat

47

"Mühəndis elektronçu" ixtisasartırma

80 saat

48

"Ultrasəs qalınlıq ölçmə" (səviyyə 1)" ixtisasartırma

32 saat

49

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis" ixtisasartırma

80 saat

50

"İş yerlərinin attestasiyasına cavabdeh mütəxəssislər" ixtisasartırma

40 saat

51

Neft və qaz sənayesi sahəsində çalışan mühəndis-texniki işçilərin "Neft və qaz quyularının qazılması" ixtisasartırma

80 saat

52

Mühəndis-texniki işçilər üçün "Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı" ixtisasartırma

80 saat

53

"Avtomobillərdən atmosferə atılan qazların miqdarının ölçülməsi üçün işçilərin hazırlanması" ixtisasartırma

40 saat

54

"Qaz-ölçü qovşaqlarında müasir sərfölçmə vasitələrinin və beynəlxalq standartların tətbiqi" ixtisasartırma

80 saat

55

"Radioaktiv maddələrlə işləyən mühəndis - texniki işçilər" ixtisasartırma

40 saat

56

"Mexaniki sınaq laboratoriyası üzrə mühəndis" ixtisasartırma

80 saat

57

"Neft kəmərlərinin istismarı üzrə mühəndis" ixtisasartırma

80 saat

58

"Müasir elektron ölçü vasitələrinin, ölçü qovşaqlarının və standartların tətbiqi" ixtisasartırma

80 saat

59

"Kompüterin sistem proqram təminatı" ixtisasartırma

40 saat

60

"Mühəndis-mexanik" ixtisasartırma

72 saat

61

Mühəndis texniki işçilər üçün "Kranların təhlükəsiz istismarına nəzarət" ixtisasartırma

56 saat

62

"Qeyri-destruktiv müayinə-Maqnit tozlama müayinə metodu" üzrə sertifikatların müddətinin artırılması ixtisasartırma

8 saat

63

"Qeyri-destruktiv müayinə-Penetrant müayinə metodu" üzrə sertifikatların müddətinin artırılması ixtisasartırma

8 saat

64

Qeyri-destruktiv müayinə- Penetrant müayinə metodu (səviyyə 2)" ixtisasartırma

16 saat

65

Qeyri-destruktiv müayinə-Maqnit tozlama müayinə metodu (səviyyə 2)" ixtisasartırma

16 saat

66

"Qeyri-destruktiv müayinə - Radioqrafiya müayinə metodu" üzrə sertifikatların müddətinin artırılması ixtisasartırma

16 saat

67

"Qeyri-destruktiv müayinə - Penetrant müayinə metodu (səviyyə 1)" ixtisasartırma

16 saat

68

"Qeyri-destruktiv müayinə - Ultrasəs müayinə metodu" üzrə sertifikatların müddətinin artırılması ixtisasartırma

16 saat

69

"Qeyri-destruktiv müayinə - Maqnit tozlama müayinə metodu (səviyyə 1)" ixtisasartırma

24 saat

70

"Qeyri-destruktiv müayinə - Penetrant müayinə metodu (səviyyə 1+2)" ixtisasartırma

24 saat

71

"Qeyri-destruktiv müayinə - Radioqrafiya müayinə metodu (səviyyə 1+2)" ixtisasartırma

76 saat

72

"Qeyri-destruktiv müayinə - Ultrasəs müayinə metodu (səviyyə 1+2)" ixtisasartırma

76 saat

73

"Qeyri-destruktiv müayinə - Maqnit tozlama müayinə metodu (səviyyə 1+2)" ixtisasartırma

32 saat

74

"Qeyri-destruktiv müayinə metodları üzrə mütəxəssis" ixtisasartırma

40 saat

75

"Qeyri-destruktiv müayinə - Radioqrafiya müayinə metodu (səviyyə 1)" ixtisasartırma

48 saat

76

"Qeyri-destruktiv müayinə - Radioqrafiya müayinə metodu (səviyyə 2)" ixtisasartırma

48 saat

77

"Qeyri-destruktiv müayinə - Ultrasəs müayinə metodu (səviyyə 2)" ixtisasartırma

48 saat

78

"Qeyri-destruktiv müayinə - Ultrasəs müayinə metodu (səviyyə 1)" ixtisasartırma

48 saat

79

"Topoqrafiya – geodeziya və markşeyder işləri üzrə ölçücü" ixtisasartırma

80 saat

80

"Qrafik və dizayn proqramları" ixtisasartırma

80 saat

81

"Mühəndis-nəzarətçi" ixtisasartırma

80 saat

82

"Mühəndis texnoloq" ixtisasartırma

72 saat

83

"Lift üzrə elektromexanik" ixtisasartırma

192 saat

84

"Mədəngeofizika dəstələri və doldurma emalatxanalarında çalışan partladıcı şəxslərin və atma – perforasiya işlərinə rəhbərlik edən kadrlar" ixtisasartırma

176 saat

85

Mühəndis-texniki işçilər üçün "Neft və qazın emalı texnologiyası" ixtisasartırma

40 saat

86

"Avtomobil təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5- ci dərəcəyə ixtisasartırma

256 saat

87

"Avtomobil təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6- cı dərəcəyə ixtisasartırma

264 saat

88

"Qaldırıcı maşinist" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

376 saat

89

"Elektrik qaynaqçısı" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

160 saat

90

"Elektrik qaynaqçısı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

128 saat

91

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

152 saat

92

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

120 saat

93

"Texnoloji qurğuların operatoru" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

224 saat

94

"Texnoloji qurğuların operatoru" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

192 saat

95

"Texnoloji qurğuların operatoru" peşəsi üzrə 6-ci dərəcədən 7-ci dərəcəyə ixtisasartırma

184 saat

96

"Texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

176 saat

97

"Texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcısı" peşəsi üzrə ixtisasartırma

208 saat

98

"Texnoloji nasosların maşinisti" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

264 saat

99

"Texnoloji nasos qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

160 saat

100

"Vışkaquraşdırıcısı" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

192 saat

101

"Vışkaquraşdırıcısı"peşəsi üzrə 5- ci dərəcədən 6 –cı dərəcəyə ixtisasartırma

176 saat

102

"Kəmər endirmə" xidmətləri ixtisasartırma

176 saat

103

"Polad və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırıcısı" peşəsi üzrə ixtisasartırma

216 saat

104

"Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

208 saat

105

"Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı köməkçisi" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

192 saat

106

"Qoruyucu klapanların təmiri və tənzimlənməsi" ixtisasartırma

152 saat

107

"Radiolaşdırmanın və telefon rabitəsinin xətt avadanlıqlarının elektrik montyoru" peşəsi üzrə ixtisasartırma

40 saat

108

"Abunə cihazları və xətt avadanlıqları üzrə elektrik montyoru" peşəsi üzrə ixtisasartırma

80 saat

109

"Dülgər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

144 saat

110

"Tornaçı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

176 saat

111

"Tornaçı" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

208 saat

112

"Suvaqçı" peşəsi üzrə ixtisasartırma

104 saat

113

"Bənna" peşəsi üzrə ixtisasartırma

104 saat

114

"Dəniz buruq özülləri və estakadaların quraşdırılması və təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

144 saat

115

"Geofiziki cihazların sazlayıcısı" peşəsi üzrə ixtisasartırma

80 saat

116

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

240 saat

117

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

224 saat

118

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

200 saat

119

"Nasos qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

168 saat

120

"Nasos qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

208 saat

121

"Nasos qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

216 saat

122

"Mühəndis-geoloji quyuların qazılması üzrə maşinist" peşəsi üzrə ixtisasartırma

216 saat

123

"Təmirçi çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

224 saat

124

"Təmirçi çilingər" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

176 saat

125

"Sementləmə üzrə maşinist" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

176 saat

126

"Quyuların sementlənməsi üzrə maşinist" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

192 saat

127

"Sementləyici aqreqatın motorçusu" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

200 saat

128

"Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

152 saat

129

"Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

144 saat

130

"Neft və qaz hasilatında idarəetmə pultunun operatoru" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

136 saat

131

"Neft və qaz hasilatı üzrə operator" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

280 saat

132

"Neft və qaz hasilatı üzrə operator" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

272 saat

133

"Neft və qaz hasilatı üzrə operator" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

216 saat

134

"Qazla kəsən" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

192 saat

135

"Qazla kəsən" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

160 saat

136

"Qazla kəsən" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

152 saat

137

"İlməkçi" peşəsi üzrə işçilərin bilik səviyyələrinin artırılması ixtisasartırma

40 saat

138

"Takelajçı" peşəsi üzrə işçilərin bilik səviyyələrinin artırılması ixtisasartırma

40 saat

139

"Quyuların tədqiqi operatoru" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

184 saat

140

"Kompressor qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

224 saat

141

"Kompressor qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

200 saat

142

"Kompressor qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

176 saat

143

"Elektrik montyoru" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

200 saat

144

"Elektrik montyoru" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

216 saat

145

"Qaz təsərrüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

168 saat

146

"Qaz təsərrüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

168 saat

147

"Qaz təsərrüfatında təmirçi-çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

176 saat

148

"Qaz təsərrüfatında təmirçi-çilingər" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

160 saat

149

"Qaz avadanlıqlarının istismarı və təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

168 saat

150

"Qaz avadanlıqlarının istismarı və təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

184 saat

151

"Metal konstruksiyaların yığılması üzrə çilingər" peşəsi üzrə ixtisasartırma

192 saat

152

"Buruqquraşdırıcı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

176 saat

153

"İzolyasiyaçı-örtükçü" peşəsi üzrə ixtisasartırma

168 saat

154

"Karotaj stansiyasının maşinisti" peşəsi üzrə ixtisasartırma

200 saat

155

"Daxili yanma mühərriki maşinisti" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

184 saat

156

"Daxili yanma mühərriki maşinisti" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

184 saat

157

"Yuyucu aqreqat maşinisti" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-ci dərəcəyə ixtisasartırma

216 saat

158

"Karotajçı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

176 saat

159

"Neft - mədən avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

192 saat

160

"Neft - mədən avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

312 saat

161

"Neft və qaz quyularının qazılması üzrə qazmaçı köməkçisi" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

216 saat

162

"Əmtəə operatoru" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

200 saat

163

"Əmtəə operatoru" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

192 saat

164

"Su qızdırıcı qazan qurğusu maşinisti - qazanxana operatoru" ixtisasartırma

104 saat

165

"Quyuların yeraltı təmiri üzrə operator" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

216 saat

166

"Quyuların yeraltı təmiri üzrə operator" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

224 saat

167

"Qazma avadanlığının təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

200 saat

168

"Qazmaya xidmət edən çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

280 saat

169

"Qazma qurğularına xidmət edən elektrik montyoru" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

272 saat

170

"Qazma qurğusunun maşinisti" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

272 saat

171

"Əl ilə qazma qurğularında işləyən qazmaçı" peşəsi üzrə ixtisasartırma

80 saat

172

"Qazma qurğusu motorçusu" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

232 saat

173

"Qazma qurğusu motorçusu" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

192 saat

174

"Dəmir - beton məmulatı quraşdırıcısı" peşəsi üzrə ixtisasartırma

296 saat

175

"Quraşdırıcı çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

176 saat

176

"Dalma qurğularında elektroquraşdırıcı çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

168 saat

177

"Elektrik maşınlarının elementlərinin sarıyıcısı" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

208 saat

178

"Top Drive" tipli qazma avadanlığı və katerpiller elektrik mühərriklərinin istismarı və təmiri ixtisasartırma

160 saat

179

"Elektroquraşdırıcı çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

168 saat

180

"Ekskavator maşınisti" peşəsi üzrə ixtisasartırma

240 saat

181

"Elektrik qaynaqçısı" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

176 saat

182

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

176 saat

183

Mühəndis-texniki işçilər üçün "Neft-qaz yataqlarının işlənməsi, istismarı və təmiri" ixtisasartırma

80 saat

184

"Qazın yığılması üzrə operator" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

152 saat

185

"Təmirçi çilingər" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

232 saat

186

"Texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

184 saat

187

"Cihazçı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

160 saat

188

"Yeraltı qaz kəmərlərinin istismarı və təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

160 saat

189

"Avtomobil kranları maşinistləri" (krançıları) ixtisasartırma

344 saat

190

"Kabel şəbəkələri üzrə elektrik quraşdırıcı" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

200 saat

191

"Qazma qurğusunun maşinisti" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

280 saat

192

"Alüminium cəphə profili quraşdırıcısı" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

200 saat

193

"Quyuların sementlənməsi üzrə maşinist" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

232 saat

194

"Texnoloji nasosların maşinisti" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

304 saat

195

"Qum şırnaqçısı" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

144 saat

196

"Qazla kəsən" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

200 saat

197

"Texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcısı" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

232 saat

198

"Xətt baxıcısı" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

184 saat

199

"Polad və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırıcısı" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

264 saat

200

"Əmtəə operatoru" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

280 saat

201

"Qaz təsərrüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

224 saat

202

"Oksigen-propan balonlarının xidmətçisi" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

120 saat

203

"Armaturçu" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

320 saat

204

"Təmirçi çilingər" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

224 saat

205

"Qəlibləyici" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

320 saat

206

"Balon dolduran" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

120 saat

207

"Elektrik qaynaqçısı" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

240 saat

208

"Kompressor qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

480 saat

209

"Polietilen boruların qaynaq edilməsi texnologiyası" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

144 saat

210

"Neft və qaz hasilatı üzrə operator" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

232 saat

211

"Yuyucu aqreqat maşinisti" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

120 saat

212

"Su qızdırıcı qazan qurğusu maşinisti – qazanxana operatoru" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

104 saat

213

"Vışkaquraşdıran" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

136 saat

214

"Tornaçı" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

248 saat

215

"Səyyar kompressor maşinisti" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

272 saat

216

"Üzləyici-plitəçi" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

208 saat

217

"Karotaj stansiyasının maşinisti" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

200 saat

218

"Qollu kran (KEQ) maşinisti" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

304 saat

219

"Dalma qurğularında elektroquraşdırıcı çilingər" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

288 saat

220

"Elektroquraşdırıcı çilingər" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

344 saat

221

"Qazma qurğusu motorçusu" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

360 saat

222

"Antenna - qüllə qurğularında antennaçı - qülləçi" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

80 saat

223

"Körpülü kran maşinisti" yenidən hazırlanma

360 saat

224

"Daxili yanma mühərriki maşinisti" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

304 saat

225

"Avtomobil təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

200 saat

226

"Qaz avadanlıqlarının istismarı və təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

152 saat

227

"Sementləyici aqreqatın motorçusu" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

224 saat

228

"Qazmaya xidmət edən çilingər" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

200 saat

229

"Nasos qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

232 saat

230

"Elektrik montyoru" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

320 saat

231

"Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

104 saat

232

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

200 saat

233

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

248 saat

234

"Sementləmə aqreqatı maşinisti və motorçusu" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

192 saat

235

"Avtoyükləyici maşinisti" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

256 saat

236

"Əl ilə qəlibləmədə oxçu" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

200 saat

237

"Ruslan UP-100 qaldırıcı qurğuda işləyənlər" yenidən hazırlanma

352 saat

238

"Səyyar buxar qurğusunun operator-maşinisti" yenidən hazırlanma

280 saat

239

"Qaldırıcı maşinist" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

384 saat

240

"Buxar və su qızdırıcı qazan qurğusu maşinisti-qazanxana operatoru" yenidən hazırlanma

288 saat

241

"Traktorçu" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

368 saat

242

"Borudüzənin maşınisti" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

240 saat

243

"Buldozer maşınisti" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

240 saat

244

"SOCAR-ın müəssisələrinə təhkim olunmuş mütəxəssislər üçün ekologiya" maarifləndirmə

40 saat

245

"Vacu Dry qurğularının istismar edilməsi" maarifləndirmə

100 saat

246

"İnsan resurslarının idarə edilməsi" maarifləndirmə

32 saat

247

"Kadr üzrə mütəxəssis" maarifləndirmə

40 saat

248

"Elektrik təhlükəsizliyi" maarifləndirmə

40 saat

249

"İlanlara və zəhərli həşəratlara qarşı profilaktik tədbirlərin təhlükəsiz aparılması" maarifləndirmə

8 saat

250

"İnformasiya texnologiyaları mühəndisliyi" maarifləndirmə

80 saat

251

"Liderlik" maarifləndirmə

8 saat

252

"Rus dili" maarifləndirmə

48 saat

253

"SOCAR-ın Ekoloji Siyasəti" maarifləndirmə

40 saat

254

"Qaz paylayıcı stansiyalarda odorizə qurğularına texniki xidmət və istismarı" maarifləndirmə

40 saat

255

"Hüquqşünas" maarifləndirmə

16 saat

256

"Honeywell firmasının C-300 kontrolleri Experion PKS sisteminin öyrədilməsi" maarifləndirmə

40 saat

257

Mühəndis-texniki işçilər üçün "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

258

OHSAS 18001 beynəlxalq standartı "Risklərin qiymətləndirilməsi və dərəcələndirilməsi" maarifləndirmə

16 saat

259

ISO/IEC 27001 "İnformasiya təhlükəsizliyi" maarifləndirmə

16 saat

260

ISO 50001 "Enerji idarəetmə sistemi" beynəlxalq standartı maarifləndirmə

16 saat

261

OHSAS 18001 "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" idarəetmə sistemi maarifləndirmə

24 saat

262

ISO 14001:2015 "Ekologiya idarəetmə sistemi" beynəlxalq standartı maarifləndirmə

24 saat

263

ISO 31000 "Risklərin idarə edilməsi sistemi" beynəlxalq standartı maarifləndirmə

8 saat

264

ISO/IEC 17025 "Sınaq və kalibrasiya laboratoriyalarının bacarıqlılığı üçün ümumi şərtlər" standartı maarifləndirmə

16 saat

265

ISO/IEC 17024 "Personalın sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirən müəssisələr üzrə ümumi şərtlər" beynəlxalq standartı maarifləndirmə

16 saat

266

ISO 9001:2015 "Keyfiyyət idarəetmə sistemi" beynəlxalq standartı maarifləndirmə

24 saat

267

IOSH Təhlükəsiz idarəetmə maarifləndirmə

32 saat

268

Anbardar peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

269

Tornaçı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

270

Boru kəmərlərinin quraşdırıcısı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

271

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər" peşəsi üzrə maarifləndirmə

24 saat

272

"Texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə maarifləndirmə

40 saat

273

"Təmirçi çilingər" peşəsi üzrə maarifləndirmə

24 saat

274

"Yeraltı qaz kəmərlərinin istismarı və təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə maarifləndirmə

24 saat

275

"Kompressor qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə maarifləndirmə

24 saat

276

"Magistral qaz kəmərləri üzrə xətt baxıcısı" peşəsi üzrə maarifləndirmə

24 saat

277

"Qaz turbin qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə maarifləndirmə

24 saat

278

"Qaz qızdırıcı sobaların istismarı qaydaları" maarifləndirmə

40 saat

279

"Dispetçer" peşəsi üzrə maarifləndirmə

24 saat

280

Suvaqçı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

281

Elektrobur vasitəsilə istismar və kəşfiyyat neft-qaz quyularının qazılmasında qazmaçı köməkçisi peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

282

Körpülü kran maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

283

Neft-qaz quyularının qazılması üzrə qazmaçı köməkçisi peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

284

Kran maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

285

Borudüzən kran maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

286

Səyyar buxar qurğusu maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

287

Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

288

Əmtəə operatoru peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

289

Neft-mədən avadanlığının təmiri çilingəri peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

290

Balon qəbuledən və dolduranlar üçün "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

291

Polad və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırıcısı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

292

Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı köməkçisi peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

293

Takelajçı və ilməkçi peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

294

Yüksək təzyiq və temperatur kamerası ilə işləyən texniki operatoru peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

295

Qazla kəzən peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

296

İstismar və kəşfiyyat neft-qaz quyularının qazılmasında qazmaçı köməkçisi peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

297

Avtomobil təmiri çilingəri peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

298

Sementləmə aqreqatı maşinisti və motorçusu peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

299

Qazmaçı peşəsi üçün "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

300

Qaldırıcı maşinist peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

301

"Kompressor qurğusunun maşinisti peşəsi üçün "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

302

Tornaçı və frezerçi peşələri üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

303

Təmirçi çilingər peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

304

Elektrik montyoru peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

305

Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

306

Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika çilingəri peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

307

Buruqquraşdırıcı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

308

Abunə cihazları və xətt avadanlıqları üzrə elektrik montyoru peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

309

Qazma avadanlıqlarının təmiri çilingəri peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

310

Qazla kəsici və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

311

"Qəza-bərpa işləri üzrə çilingər" peşəsi üzrə maarifləndirmə

24 saat

312

Daxili yanma mühərriki maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

313

Qazla kəsən və elektrik qaz qaynaqçısı peşəsi üçün "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

314

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri sahəsində çalışan mütəxəssislər maarifləndirmə

40 saat

315

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi maarifləndirmə

80 saat

316

Ehtiyatların idarə olunması maarifləndirmə

24 saat

317

Əmək normalarının işlənməsi maarifləndirmə

40 saat

318

Energetika, avtomatika və mexanika maarifləndirmə

40 saat

319

Enerji təminatı maarifləndirmə

24 saat

320

Ətraf mühitin mühafizəsi maarifləndirmə

24 saat

321

İşçilərin attestasiyası maarifləndirmə

24 saat

322

Mexaniki avadanlıqların təmiri, istismarı və texniki qulluq maarifləndirmə

24 saat

323

Təmir və tikinti-quraşdırma işləri maarifləndirmə

24 saat

324

Nəqliyyat və xüsusi texnikanın idarə edilməsi və istismarı maarifləndirmə

24 saat

325

Mühəndis-geoloji işlər maarifləndirmə

40 saat

326

Azərbaycan biomüxtəlifliyi və biomüxtəlifliyin monitorinqi maarifləndirmə

40 saat

327

Keyfiyyət idarəetmə sistemləri üzrə daxili auditin təşkili maarifləndirmə

16 saat

328

"Kompüter texnologiyasının əsasları" təkmilləşdirmə

60 saat

329

"Microsoft Office paketi (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)" təkmilləşdirmə

60 saat

330

"AutoCAD proqramı" təkmilləşdirmə

60 saat

331

"İngilis dili (başlanğıc səviyyə) təkmilləşdirmə

48 saat

332

"İngilis dili" (adi səviyyə) təkmilləşdirmə

48 saat

333

"İngilis dili" (orta səviyyə) təkmilləşdirmə

48 saat

334

"İngilis dili" (yuxarı səviyyə) təkmilləşdirmə

48 saat

335

"İnformasiya texnologiyaları mühəndisi" təkmilləşdirmə

80 saat

336

"Rus dili" orta səviyyə təkmilləşdirmə

48 saat

337

"Rus dili" yüksək səviyyə təkmilləşdirmə

48 saat

338

"3ds Max" proqramı təkmilləşdirmə

60 saat

339

"C++" proqramı təkmilləşdirmə

80 saat

340

"MS Project proqramı" təkmilləşdirmə

24 saat

341

"MS Excel proqramı" (yuxarı səviyyə) təkmilləşdirmə

24 saat

342

"MS Outlook proqramı" təkmilləşdirmə

12 saat

343

"MS Visio proqramı" təkmilləşdirmə

48 saat

344

"Qapalı sahəyə giriş" təlimatlandırma

8 saat

345

"İlan və zəhərli həşəratların sancmasına qarşı ilk tibbi yardımın göstərilməsi və istehsalat sahələrində dərmanlama işlərinin aparılması qaydaları" təlimatlandırma

16 saat

346

"Neft dağılmaları və onların aradan qaldırılması" təlimatlandırma

16 saat

347

"Kompressorlara nəzarət, istismar və təmirə hazırlıq qaydaları" təlimatlandırma

16 saat

348

"Energetikada həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi və torpaqlanma" təlimatlandırma

16 saat

349

"Ofis təhlükəsizliyi" təlimatlandırma

8 saat

350

"Yeraltı qaz kəmərlərinin korroziyadan qorunması" təlimatlandırma

16 saat

351

"Quyularda qəzaların başvermə səbəbləri və onların aradan qaldırılması" təlimatlandırma

16 saat

352

"Neft emalı və kimya istehsalının maşın və avadanlıqları" təlimatlandırma

16 saat

353

"Texnoloji proseslərin avtomatik idarə edilməsi" təlimatlandırma

16 saat

354

"Yükqaldırıcı maşınların dinamikası və möhkəmliyi" təlimatlandırma

16 saat

355

"Riskin qiymətləndirilməsi və fövqəladə hallar zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsi" təlimatlandırma

24 saat

356

"Azərbaycan qanunvericiliyinin əsasları" təlimatlandırma

8 saat

357

"Arxiv işinin təşkili" təlimatlandırma

16 saat

358

"Yükqaldırma əməliyyatı zamanı təhlükəsizlik tədbirləri" təlimatlandırma

16 saat

359

"Tullantıların idarə olunması" təlimatlandırma

40 saat

360

"JUMO cihazları və Masoneilan klapanlarına texniki xidmət və təmir" təlimatlandırma

16 saat

361

"Elektrik qurğularına texniki qulluq zamanı təhlükəsizlik texnikası" təlimatlandırma

16 saat

362

"Hündürlükdə və qapalı sahələrdə görülən işlər zamanı təhlükəsizlik tədbirləri" təlimatlandırma

16 saat

363

"Fontan təhlükəsizliyi" təlimatlandırma

32 saat

364

"Qazma işləri aparılan zaman ətraf mühitə təsir edən tullantıların idarə olunması" təlimatlandırma

56 saat

365

"Odlu və qaz təhlükəli işlərin aparılması qaydaları" təlimatlandırma

32 saat

366

"Torpaq və yerqazma işləri zamanı təhlükəsizlik tədbirləri" təlimatlandırma

16 saat

367

"Enerjinin təcrid edilməsi" təlimatlandırma

16 saat

368

Mühəndis texniki işçilər üçün "İşə icazə və riskin qiymətləndirilməsi" təlimatlandırma

16 saat

369

"Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" təlimatlandırma

16 saat

370

Yeni işə qəbul edilən işçilərin "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları" təlimatlandırma

16 saat

371

Mühəndis-texniki işçilər üçün "Fövqəladə halların idarə edilməsi-təxliyə işi" təlimatlandırma

24 saat

372

"Yanacaqdoldurma məntəqələrində işləyən operator" peşəsi üzrə təlimatlandırma

40 saat

373

"Peşə etikası" təlimatlandırma

8 saat

374

Təhsil qanunvericiliyi təlimatlandırma

24 saat

375

Neft məhsullarının emalı təlimatlandırma

24 saat

376

Neft sənayesində Əməyin mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi təlimatlandırma

24 saat

377

"SAP PS - layihələrinin idarə olunması modulu" təlimatlandırma

24 saat

378

"SAP SD - Satış və çatdırılma modulu" təlimatlandırma

32 saat

379

"SAP BW- Məlumatlar bazası modulu" təlimatlandırma

16 saat

380

"SAP Fİ - Maliyyə uçotu modulu" təlimatlandırma

32 saat

381

"SAP MM - Materialların idarə edilməsi modulu" təlimatlandırma

40 saat

382

"SAP PM - texniki xidmət və təmir modulu" təlimatlandırma

72 saat

383

"SAP HR - İnsan Resursları funksiyalarının tənzimlənməsi" təlimatlandırma

72 saat

384

"SAP OPENTEXT - Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sistemi" təlimatlandırma

36 saat

385

Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün "Mühəndis mexanik" ixtisası üzrə ixtisasartırma

200 saat

386

"Mühəndis texnoloq" ixtisasartırma

72 saat

387

"Mühəndis mexanik" ixtisasartırma

72 saat

388

"Mühəndis energetik" ixtisasartırma

72 saat

389

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis" ixtisasartırma

80 saat

390

Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün "Mühəndis texnoloq" ixtisası üzrə ixtisasartırma

256 saat

391

Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün "Mühəndis metroloq" ixtisası üzrə ixtisasartırma

232 saat

392

Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün "Mühəndis energetik" ixtisası üzrə ixtisasartırma

184 saat

393

"Rəngsaz" peşəsi üzrə ixtisasartırma

104 saat

394

"Bənna" peşəsi üzrə ixtisasartırma

104 saat

395

"Suvaqçı" peşəsi üzrə ixtisasartırma

104 saat

396

"Aparatçı" peşəsi üzrə ixtisasartırma

120 saat

397

"Tornaçı" peşəsi üzrə ixtisasartırma

184 saat

398

"Nasos qurğularının maşinisti" peşəsi üzrə ixtisasartırma

184 saat

399

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə ixtisasartırma

184 saat

400

"İzoləedici-plyonkaçı" peşəsi üzrə ixtisasartırma

168 saat

401

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər" peşəsi üzrə ixtisasartırma

240 saat

402

"Təmirçi çilingər" peşəsi üzrə ixtisasartırma

224 saat

403

"Elektrik montyoru" peşəsi üzrə ixtisasartırma

224 saat

404

"Kompressor qurğularının maşinisti" peşəsi üzrə ixtisasartırma

240 saat

405

"Quraşdırıcı çilingər" peşəsi üzrə ixtisasartırma

176 saat

406

"Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti" peşəsi üzrə ixtisasartırma

184 saat

407

"Futerçi" peşəsi üzrə ixtisasartırma

168 saat

408

"Qazla kəsən" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

160 saat

409

"Suyun kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma

160 saat

410

"Rəngsaz" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

120 saat

411

"Suvaqçı" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

112 saat

412

"Bənna" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

120 saat

413

"Futerçi" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

168 saat

414

"Dəmirçi" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

168 saat

415

"Qazla kəsən" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

200 saat

416

"Elektrik montyoru" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

320 saat

417

"Nasos qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

232 saat

418

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

248 saat

419

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

200 saat

420

"Kompüter texnologiyasının əsasları" maarifləndirmə

40 saat

421

Mühəndis-texniki işçilər üçün "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

422

Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

423

Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

424

Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

425

Kompressor qurğusu maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

426

İzoləedici-plyonkaçı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

427

Aparatçı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

428

Anbardar peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

429

Bənna peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

430

Suvaqçı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

431

Rəngsaz peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

432

Çəkib-bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

433

Elektrik montyoru peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

434

Tornaçı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

435

Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

436

Təmirçi çilingər peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə

40 saat

437

OHSAS 18001 "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" idarəetmə sistemi maarifləndirmə

24 saat

438

"Liderlik" maarifləndirmə

8 saat

439

Təhlükəli yüklərin qəbulu və yola salınması zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normaları və qaydaları təlimatlandırma

40 saat

440

"İngilis dili" (adi səviyyə) təkmilləşdirmə

48 saat

441

"İngilis dili" (orta səviyyə) təkmilləşdirmə

48 saat

442

"İngilis dili" (başlanğıc səviyyə) təkmilləşdirmə

48 saat

443

İntensiv (sürətli) "İngilis dili" təkmilləşdirmə

200 saat

444

"Quraşdırıcı çilingər" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

240 saat

445

"Elektrik qaynaqçısı" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma

820 saat

446

"Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı köməkçisi" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

192 saat

447

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

152 saat

448

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

120 saat

449

"Neft və qaz hasilatı üzrə operator" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

272 saat

450

"Neft və qaz hasilatı üzrə operator" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

216 saat

451

"Elektrik montyoru" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma

200 saat

452

"Elektrik montyoru" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma

216 saat

453

Atıcı ixtisasartırma

80 saat

454

Komanda rəisi ixtisasartırma

40 saat

455

Qarovul rəisi ixtisasartırma

40 saat

456

Mühafizəçi (Etalon Security MMC) ixtisasartırma

80 saat

457

Mühafizəçi (SOCAR Petroleum) təlimatlandırma

24 saat

458

Mülki müdafiə qüvvələrinin "Komandir-rəis heyəti" təlimatlandırma

24 saat

459

Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin "Qəza-xilasetmə qrupu" təlimatlandırma

24 saat

460

Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin "Yanğınsöndürmə manqası" təlimatlandırma

24 saat

461

Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin "Rabitə-xəbərdarlıq manqası" təlimatlandırma

24 saat

462

Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin "Sanitar postu manqası" təlimatlandırma

24 saat