Təlimlərin siyahısı

Haqqında

Keçirilməsi nəzərdə tutulan təlimlər

Təlimlərin siyahısı

1

Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması təlimatlandırma təlimatlandırma

32 saat

2

Sərnişinlərə bilavasitə xidmət göstərən heyət üzvləri üçün təhlükəsizlik üzrə hazırlıq təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

3

Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs təlimatlandırma təlimatlandırma

22 saat

4

Gəmi mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin hazırlığı təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

5

Gəminin mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat təlimatlandırma təlimatlandırma

8 saat

6

"Yanğınla mübarizə" geniş proqram üzrə təlimatlandırma təlimatlandırma

32 saat

7

Sürətli xilasetmə qayıq mütəxəssisi təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

8

Sürətli olmayan xilasedici qayıq və sallar üzrə mütəxəssis təlimatlandırma təlimatlandırma

32 saat

9

Gəmidə ilk tibbi yardım təlimatlandırma təlimatlandırma

32 saat

10

Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatına dair ilkin hazırlıq və kvalifikasiya təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

11

Gəmidə tibbi nəzarət təlimatlandırma təlimatlandırma

48 saat

12

Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (sıravi heyət üzvləri üçün) təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

13

Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (komandir heyət üzvləri üçün) təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

14

Neft tankerlərində yük əməliyyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq (xam neft ilə tankların yuyulması sistemi) təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

15

Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin istismar qaydaları təlimatlandırma təlimatlandırma

40 saat

16

İzdihamın idarə olunması üzrə hazırlıq təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

17

Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat təlimatlandırma təlimatlandırma

56 saat

18

Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat təlimatlandırma təlimatlandırma

56 saat

19

Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün xilasedici qayıq və sallar, növbətçi qayıqlar, sürətli olmayan növbətçi qayıqlar üzrə mütəxəssislərin hazırlığı təlimatlandırma təlimatlandırma

32 saat

20

Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

21

Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

22

Sərnişinlərin, yükün və gövdənin təhlükəsizliyi üzrə hazırlıq təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

23

Liderlik və birgə iş fəaliyyəti təlimatlandırma təlimatlandırma

20 saat

24

Yanğın texniki minimumu maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

25

"İlk tibbi yardım" (Sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası idarəetmə sistemi) maarifləndirmə maarifləndirmə

20 saat

26

"III ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli dalğıc" ixtisası üzrə yenidən hazırlanma

160 saat

27

"I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli istehsalat dalğıc hazırlığı"

600 saat

28

"I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcəyə dalğıc" ixtisası üzrə təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

80 saat

29

"I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 6-cı dərəcəyə dalğıc" ixtisası üzrə təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

80 saat

30

Dalğıc işləri rəhbəri təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

80 saat

31

Dalğıcların tibbi təminatı təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

60 saat

32

Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün əsasları ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

33

Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün təkmilləşdirilməsi təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

40 saat

34

"Stasionar dəniz platformaları və üzən qazma qurğularında yanğınla mübarizə, yanğın qruplarının təşkili və rəhbərlik" (rəhbər heyət üzvləri üçün) təlimatlandırma təlimatlandırma

32 saat

35

Üzgüçülük üzrə attestasiya

8 saat

36

Xilasedici matrosların hazırlanması yenidən hazırlanma yenidən hazırlanma

80 saat

37

Xilasedici matrosların təkmilləşdirilməsi təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

40 saat

38

Yanğın zamanı ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə və onlarla davranış qaydaları təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

39

Xəsarət alana ilk tibbi yardımın göstərilməsi təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

40

Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim (BOSIET) təlimatlandırma təlimatlandırma

28 saat

41

Batmaqda olan helikopteri tərketmə üzrə təlim (HUET) təlimatlandırma təlimatlandırma

9 saat

42

Dənizdə fövqəladə hallarda davranış üzrə təkrar təlim (FOET) təlimatlandırma təlimatlandırma

11 saat

43

"Dənizdə qəza halları və təhlükəsizliyin əsasları ilə tanışlıq" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

44

Dəniz hüququ təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

45

Hovuzda xilasetmə təlimatlandırma təlimatlandırma

13 saat

46

"Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat" (OPITO-nun "Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim" (BOSIET) kursu üzrə sertifikatlaşdırılmış heyət üçün) təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

47

Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün "Mühəndis-mexanik" ixtisasartırma ixtisasartırma

200 saat

48

"Mühəndis elektronçu" ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

49

"Ultrasəs qalınlıq ölçmə" (səviyyə 1) ixtisasartırma ixtisasartırma

32 saat

50

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis" ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

51

"İş yerlərinin attestasiyasına cavabdeh mütəxəssislər" ixtisasartırma ixtisasartırma

40 saat

52

Neft və qaz sənayesi sahəsində çalışan mühəndis-texniki işçilərin "Neft və qaz quyularının qazılması" ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

53

Mühəndis-texniki işçilər üçün "Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı" ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

54

"Avtomobillərdən atmosferə atılan qazların miqdarının ölçülməsi üçün işçilərin hazırlanması" ixtisasartırma ixtisasartırma

40 saat

55

"Qaz-ölçü qovşaqlarında müasir sərfölçmə vasitələrinin və beynəlxalq standartların tətbiqi" ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

56

"Radioaktiv maddələrlə işləyən mühəndis - texniki işçilər" ixtisasartırma ixtisasartırma

40 saat

57

"Mexaniki sınaq laboratoriyası üzrə mühəndis" ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

58

"Neft kəmərlərinin istismarı üzrə mühəndis" ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

59

"Müasir elektron ölçü vasitələrinin, ölçü qovşaqlarının və standartların tətbiqi" ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

60

"Kompüterin sistem proqram təminatı" ixtisasartırma ixtisasartırma

40 saat

61

"Mühəndis-mexanik" ixtisasartırma ixtisasartırma

72 saat

62

Mühəndis texniki işçilər üçün "Kranların təhlükəsiz istismarına nəzarət" ixtisasartırma ixtisasartırma

56 saat

63

"Qeyri-destruktiv müayinə-Maqnit tozlama müayinə metodu" üzrə sertifikatların müddətinin artırılması ixtisasartırma ixtisasartırma

8 saat

64

"Qeyri-destruktiv müayinə-Penetrant müayinə metodu" üzrə sertifikatların müddətinin artırılması ixtisasartırma ixtisasartırma

8 saat

65

Qeyri-destruktiv müayinə- Penetrant müayinə metodu (səviyyə 2)" ixtisasartırma ixtisasartırma

16 saat

66

Qeyri-destruktiv müayinə-Maqnit tozlama müayinə metodu (səviyyə 2)" ixtisasartırma ixtisasartırma

16 saat

67

"Qeyri-destruktiv müayinə - Radioqrafiya müayinə metodu" üzrə sertifikatların müddətinin artırılması ixtisasartırma ixtisasartırma

16 saat

68

"Qeyri-destruktiv müayinə - Penetrant müayinə metodu (səviyyə 1)" ixtisasartırma ixtisasartırma

16 saat

69

"Qeyri-destruktiv müayinə - Ultrasəs müayinə metodu" üzrə sertifikatların müddətinin artırılması ixtisasartırma ixtisasartırma

16 saat

70

"Qeyri-destruktiv müayinə - Maqnit tozlama müayinə metodu (səviyyə 1)" ixtisasartırma ixtisasartırma

24 saat

71

"Qeyri-destruktiv müayinə - Penetrant müayinə metodu (səviyyə 1+2)" ixtisasartırma ixtisasartırma

24 saat

72

"Qeyri-destruktiv müayinə - Radioqrafiya müayinə metodu (səviyyə 1+2)" ixtisasartırma ixtisasartırma

76 saat

73

"Qeyri-destruktiv müayinə - Ultrasəs müayinə metodu (səviyyə 1+2)" ixtisasartırma ixtisasartırma

76 saat

74

"Qeyri-destruktiv müayinə - Maqnit tozlama müayinə metodu (səviyyə 1+2)" ixtisasartırma ixtisasartırma

32 saat

75

"Qeyri-destruktiv müayinə metodları üzrə mütəxəssis" ixtisasartırma ixtisasartırma

40 saat

76

"Qeyri-destruktiv müayinə - Radioqrafiya müayinə metodu (səviyyə 1)" ixtisasartırma ixtisasartırma

48 saat

77

"Qeyri-destruktiv müayinə - Radioqrafiya müayinə metodu (səviyyə 2)" ixtisasartırma ixtisasartırma

48 saat

78

"Qeyri-destruktiv müayinə - Ultrasəs müayinə metodu (səviyyə 2)" ixtisasartırma ixtisasartırma

48 saat

79

"Qeyri-destruktiv müayinə - Ultrasəs müayinə metodu (səviyyə 1)" ixtisasartırma ixtisasartırma

48 saat

80

"Topoqrafiya – geodeziya və markşeyder işləri üzrə ölçücü" ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

81

"Qrafik və dizayn proqramları" ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

82

"Mühəndis-nəzarətçi" ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

83

"Mühəndis texnoloq" ixtisasartırma ixtisasartırma

72 saat

84

"Mədəngeofizika dəstələri və doldurma emalatxanalarında çalışan partladıcı şəxslərin və atma – perforasiya işlərinə rəhbərlik edən kadrlar" ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

85

Mühəndis-texniki işçilər üçün "Neft və qazın emalı texnologiyası" ixtisasartırma ixtisasartırma

40 saat

86

"Avtomobil təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5- ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

256 saat

87

"Avtomobil təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6- cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

264 saat

88

"Qaldırıcı maşinist" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

376 saat

89

"Elektrik qaynaqçısı" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

160 saat

90

"Elektrik qaynaqçısı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

128 saat

91

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

152 saat

92

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

120 saat

93

"Texnoloji qurğuların operatoru" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

224 saat

94

"Texnoloji qurğuların operatoru" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

192 saat

95

"Texnoloji qurğuların operatoru" peşəsi üzrə 6-ci dərəcədən 7-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

184 saat

96

"Texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

97

"Texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcısı" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

208 saat

98

"Texnoloji nasosların maşinisti" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

264 saat

99

"Texnoloji nasos qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

160 saat

100

"Vışkaquraşdırıcısı" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

192 saat

101

"Vışkaquraşdırıcısı"peşəsi üzrə 5- ci dərəcədən 6 –cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

102

"Kəmər endirmə" xidmətləri ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

103

"Polad və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırıcısı" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

216 saat

104

"Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

208 saat

105

"Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı köməkçisi" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

192 saat

106

"Qoruyucu klapanların təmiri və tənzimlənməsi" ixtisasartırma ixtisasartırma

152 saat

107

"Abunə cihazları və xətt avadanlıqları üzrə elektrik montyoru" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

108

"Dülgər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

144 saat

109

"Tornaçı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

110

"Tornaçı" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

208 saat

111

"Suvaqçı" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

104 saat

112

"Bənna" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

104 saat

113

"Dəniz buruq özülləri və estakadaların quraşdırılması və təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

144 saat

114

"Geofiziki cihazların sazlayıcısı" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

115

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

240 saat

116

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

224 saat

117

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

200 saat

118

"Nasos qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

168 saat

119

"Nasos qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

208 saat

120

"Nasos qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

216 saat

121

"Mühəndis-geoloji quyuların qazılması üzrə maşinist" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

216 saat

122

"Təmirçi çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

224 saat

123

"Təmirçi çilingər" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

124

"Sementləmə üzrə maşinist" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

125

"Quyuların sementlənməsi üzrə maşinist" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

192 saat

126

"Sementləyici aqreqatın motorçusu" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

200 saat

127

"Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

152 saat

128

"Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

144 saat

129

"Neft və qaz hasilatında idarəetmə pultunun operatoru" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

136 saat

130

"Neft və qaz hasilatı üzrə operator" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

280 saat

131

"Neft və qaz hasilatı üzrə operator" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

272 saat

132

"Neft və qaz hasilatı üzrə operator" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

216 saat

133

"Qazla kəsən" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

192 saat

134

"Qazla kəsən" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

160 saat

135

"Qazla kəsən" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

152 saat

136

"İlməkçi" peşəsi üzrə işçilərin bilik səviyyələrinin artırılması ixtisasartırma ixtisasartırma

40 saat

137

"Takelajçı" peşəsi üzrə işçilərin bilik səviyyələrinin artırılması ixtisasartırma ixtisasartırma

40 saat

138

"Quyuların tədqiqi operatoru" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

184 saat

139

"Kompressor qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

224 saat

140

"Kompressor qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

200 saat

141

"Kompressor qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

142

"Elektrik montyoru" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

200 saat

143

"Elektrik montyoru" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

216 saat

144

"Qaz təsərrüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

168 saat

145

"Qaz təsərrüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

168 saat

146

"Qaz təsərrüfatında təmirçi-çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

147

"Qaz təsərrüfatında təmirçi-çilingər" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

160 saat

148

"Qaz avadanlıqlarının istismarı və təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

168 saat

149

"Qaz avadanlıqlarının istismarı və təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

184 saat

150

"Metal konstruksiyaların yığılması üzrə çilingər" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

192 saat

151

"Buruqquraşdırıcı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

152

"İzolyasiyaçı-örtükçü" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

168 saat

153

"Karotaj stansiyasının maşinisti" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

200 saat

154

"Daxili yanma mühərriki maşinisti" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

184 saat

155

"Daxili yanma mühərriki maşinisti" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

184 saat

156

"Yuyucu aqreqat maşinisti" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

216 saat

157

"Karotajçı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

158

"Neft - mədən avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

192 saat

159

"Neft - mədən avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

312 saat

160

"Neft və qaz quyularının qazılması üzrə qazmaçı köməkçisi" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

216 saat

161

"Əmtəə operatoru" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

200 saat

162

"Əmtəə operatoru" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

192 saat

163

"Su qızdırıcı qazan qurğusu maşinisti - qazanxana operatoru" ixtisasartırma ixtisasartırma

104 saat

164

"Quyuların yeraltı təmiri üzrə operator" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

216 saat

165

"Quyuların yeraltı təmiri üzrə operator" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

224 saat

166

"Qazma avadanlığının təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

200 saat

167

"Qazmaya xidmət edən çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

280 saat

168

"Qazma qurğularına xidmət edən elektrik montyoru" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

272 saat

169

"Qazma qurğusunun maşinisti" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

272 saat

170

"Əl ilə qazma qurğularında işləyən qazmaçı" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

171

"Qazma qurğusu motorçusu" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

232 saat

172

"Qazma qurğusu motorçusu" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

192 saat

173

"Dəmir - beton məmulatı quraşdırıcısı" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

296 saat

174

"Quraşdırıcı çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

175

"Dalma qurğularında elektroquraşdırıcı çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

168 saat

176

"Elektrik maşınlarının elementlərinin sarıyıcısı" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

208 saat

177

"Top Drive" tipli qazma avadanlığı və katerpiller elektrik mühərriklərinin istismarı və təmiri ixtisasartırma ixtisasartırma

160 saat

178

"Elektroquraşdırıcı çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

168 saat

179

"Ekskavator maşınisti" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

240 saat

180

"Elektrik qaynaqçısı" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

181

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

182

Mühəndis-texniki işçilər üçün "Neft-qaz yataqlarının işlənməsi, istismarı və təmiri" ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

183

"Qazın yığılması üzrə operator" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

152 saat

184

"Təmirçi çilingər" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

232 saat

185

"Texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

184 saat

186

"Cihazçı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

160 saat

187

"Yeraltı qaz kəmərlərinin istismarı və təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

160 saat

188

"Avtomobil kranları maşinistləri" (krançıları) ixtisasartırma ixtisasartırma

344 saat

189

"Kabel şəbəkələri üzrə elektrik quraşdırıcı" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

200 saat

190

"Təzyiq altında işləyən tutumlara (balonlara) cavabdeh işçi" ixtisasartırma ixtisasartırma

120 saat

191

Neft-qaz qurğularının korroziyadan mühafizəsi ixtisasartırma ixtisasartırma

120 saat

192

Mühəndis qrafikası ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

193

"Dəmir - beton məmulatlarının qəlibləyicisi" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

184 saat

194

"Dəmir - beton məmulatlarının qəlibləyicisi" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

168 saat

195

"Əl ilə qaynaqda elektrik qaynaqçısı" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

184 saat

196

"Əl ilə qaynaqda elektrik qaynaqçısı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

144 saat

197

"Qazma qurğusunun maşinisti" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

280 saat

198

"Alüminium cəphə profili quraşdırıcısı" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

200 saat

199

"Quyuların sementlənməsi üzrə maşinist" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

232 saat

200

"Texnoloji nasosların maşinisti" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

304 saat

201

"Qum şırnaqçısı" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

144 saat

202

"Qazla kəsən" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

200 saat

203

"Texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcısı" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

232 saat

204

"Xətt baxıcısı" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

184 saat

205

"Polad və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırıcısı" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

264 saat

206

"Əmtəə operatoru" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

280 saat

207

"Qaz təsərrüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

224 saat

208

"Armaturçu" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

320 saat

209

"Təmirçi çilingər" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

224 saat

210

"Qəlibləyici" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

320 saat

211

"Elektrik qaynaqçısı" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

240 saat

212

"Kompressor qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

480 saat

213

"Polietilen boruların qaynaq edilməsi texnologiyası" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

144 saat

214

"Neft və qaz hasilatı üzrə operator" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

232 saat

215

"Yuyucu aqreqat maşinisti" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

120 saat

216

"Su qızdırıcı qazan qurğusu maşinisti – qazanxana operatoru" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

104 saat

217

"Vışkaquraşdıran" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

136 saat

218

"Tornaçı" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

248 saat

219

"Səyyar kompressor maşinisti" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

272 saat

220

"Üzləyici-plitəçi" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

208 saat

221

"Karotaj stansiyasının maşinisti" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

200 saat

222

"Qollu kran (KEQ) maşinisti" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

304 saat

223

"Dalma qurğularında elektroquraşdırıcı çilingər" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

288 saat

224

"Elektroquraşdırıcı çilingər" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

344 saat

225

"Qazma qurğusu motorçusu" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

360 saat

226

"Körpülü kran maşinisti" yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

360 saat

227

"Daxili yanma mühərriki maşinisti" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

304 saat

228

"Avtomobil təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

200 saat

229

"Qaz avadanlıqlarının istismarı və təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

152 saat

230

"Sementləyici aqreqatın motorçusu" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

224 saat

231

"Qazmaya xidmət edən çilingər" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

200 saat

232

"Nasos qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

232 saat

233

"Elektrik montyoru" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

320 saat

234

"Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

104 saat

235

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

200 saat

236

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

248 saat

237

"Sementləmə aqreqatı maşinisti və motorçusu" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

192 saat

238

"Avtoyükləyici maşinisti" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

256 saat

239

"Əl ilə qəlibləmədə oxçu" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

200 saat

240

"Ruslan UP-100 qaldırıcı qurğuda işləyənlər" yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

352 saat

241

"Səyyar buxar qurğusunun operator-maşinisti" yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

280 saat

242

"Qaldırıcı maşinist" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

384 saat

243

"Buxar və su qızdırıcı qazan qurğusu maşinisti-qazanxana operatoru" yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

288 saat

244

"Traktorçu" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

368 saat

245

"Borudüzənin maşınisti" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

240 saat

246

"Buldozer maşınisti" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

240 saat

247

"Təzyiq altında işləyən tutumlara (balonlara) cavabdeh işçi" yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

120 saat

248

"Neft və qaz quyularının qazılması ixtisası üzrə qazmaçı" yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

456 saat

249

"Korroziyaya qarşı operativ rəngləmə işlərinin aparılması üçün rəngsaz" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

104 saat

250

Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı köməkçisi yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

200 saat

251

Quyuların yeraltı təmiri üzrə operator yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

216 saat

252

Qazın yığılması üzrə operator yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

160 saat

253

"Qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

200 saat

254

"Takelajçı" 2-ci peşəyə yiyələnmə 2-ci peşəyə yiyələnmə

368 saat

255

"İlməçi" 2-ci peşəyə yiyələnmə 2-ci peşəyə yiyələnmə

360 saat

256

"SOCAR-ın müəssisələrinə təhkim olunmuş mütəxəssislər üçün ekologiya" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

257

"Vacu Dry qurğularının istismar edilməsi" maarifləndirmə maarifləndirmə

100 saat

258

"İnsan resurslarının idarə edilməsi" maarifləndirmə maarifləndirmə

32 saat

259

"Kadr üzrə mütəxəssis" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

260

"Elektrik təhlükəsizliyi" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

261

"İlanlara və zəhərli həşəratlara qarşı profilaktik tədbirlərin təhlükəsiz aparılması" maarifləndirmə maarifləndirmə

8 saat

262

"Liderlik" maarifləndirmə maarifləndirmə

8 saat

263

"SOCAR-ın Ekoloji Siyasəti" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

264

"Qaz paylayıcı stansiyalarda odorizə qurğularına texniki xidmət və istismarı" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

265

"Hüquqşünas" maarifləndirmə maarifləndirmə

16 saat

266

"Honeywell firmasının C-300 kontrolleri Experion PKS sisteminin öyrədilməsi" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

267

Mühəndis-texniki işçilər üçün "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

268

ISO/IEC 27001 "İnformasiya təhlükəsizliyi" maarifləndirmə maarifləndirmə

16 saat

269

ISO 50001 "Enerji idarəetmə sistemi" beynəlxalq standartı maarifləndirmə maarifləndirmə

16 saat

270

ISO 45001:2018 "Sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi" idarəetmə sistemi maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

271

ISO 14001:2015 "Ekologiya idarəetmə sistemi" beynəlxalq standartı maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

272

ISO 31000 "Risklərin idarə edilməsi sistemi" beynəlxalq standartı maarifləndirmə maarifləndirmə

8 saat

273

ISO/IEC 17025:2017 "Sınaq və kalibrasiya laboratoriyalarının bacarıqlılığı üçün ümumi şərtlər" standartı maarifləndirmə maarifləndirmə

16 saat

274

ISO/IEC 17024 "Personalın sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirən müəssisələr üzrə ümumi şərtlər" beynəlxalq standartı maarifləndirmə maarifləndirmə

16 saat

275

ISO 9001:2015 "Keyfiyyət idarəetmə sistemi" beynəlxalq standartı maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

276

IOSH Təhlükəsiz idarəetmə maarifləndirmə maarifləndirmə

32 saat

277

Anbardar peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

278

Tornaçı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

279

Boru kəmərlərinin quraşdırıcısı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

280

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər" peşəsi üzrə maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

281

"Texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

282

"Təmirçi çilingər" peşəsi üzrə maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

283

"Yeraltı qaz kəmərlərinin istismarı və təmiri üzrə çilingər" peşəsi üzrə maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

284

"Kompressor qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

285

"Magistral qaz kəmərləri üzrə xətt baxıcısı" peşəsi üzrə maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

286

"Qaz turbin qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

287

"Qaz qızdırıcı sobaların istismarı qaydaları" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

288

"Dispetçer" peşəsi üzrə maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

289

Suvaqçı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

290

Elektrobur vasitəsilə istismar və kəşfiyyat neft-qaz quyularının qazılmasında qazmaçı köməkçisi peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

291

Körpülü kran maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

292

Neft-qaz quyularının qazılması üzrə qazmaçı köməkçisi peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

293

Kran maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

294

Borudüzən kran maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

295

Səyyar buxar qurğusu maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

296

Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

297

Əmtəə operatoru peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

298

Neft-mədən avadanlığının təmiri çilingəri peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

299

Polad və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırıcısı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

300

Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı köməkçisi peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

301

Takelajçı və ilməkçi peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

302

Yüksək təzyiq və temperatur kamerası ilə işləyən texniki operatoru peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

303

Qazla kəzən peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

304

İstismar və kəşfiyyat neft-qaz quyularının qazılmasında qazmaçı köməkçisi peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

305

Avtomobil təmiri çilingəri peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

306

Sementləmə aqreqatı maşinisti və motorçusu peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

307

Qazmaçı peşəsi üçün "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

308

Qaldırıcı maşinist peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

309

Kompressor qurğusunun maşinisti peşəsi üçün "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

310

Tornaçı və frezerçi peşələri üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

311

Təmirçi çilingər peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

312

Elektrik montyoru peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

313

Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

314

Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika çilingəri peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

315

Buruqquraşdırıcı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

316

Abunə cihazları və xətt avadanlıqları üzrə elektrik montyoru peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

317

Qazma avadanlıqlarının təmiri çilingəri peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

318

Qazla kəsici və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

319

"Qəza-bərpa işləri üzrə çilingər" peşəsi üzrə maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

320

Daxili yanma mühərriki maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

321

Qazla kəsən və elektrik qaz qaynaqçısı peşəsi üçün "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

322

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri sahəsində çalışan mütəxəssislər maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

323

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi maarifləndirmə maarifləndirmə

80 saat

324

Ehtiyatların idarə olunması maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

325

Əmək normalarının işlənməsi maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

326

Energetika, avtomatika və mexanika maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

327

Enerji təminatı maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

328

Ətraf mühitin mühafizəsi maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

329

İşçilərin attestasiyası maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

330

Mexaniki avadanlıqların təmiri, istismarı və texniki qulluq maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

331

Təmir və tikinti-quraşdırma işləri maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

332

Nəqliyyat və xüsusi texnikanın idarə edilməsi və istismarı maarifləndirmə maarifləndirmə

24 saat

333

Mühəndis-geoloji işlər maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

334

Azərbaycan biomüxtəlifliyi və biomüxtəlifliyin monitorinqi maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

335

Keyfiyyət idarəetmə sistemləri üzrə daxili auditin təşkili maarifləndirmə maarifləndirmə

16 saat

336

"Neft-qaz mədən geologiyasının əsasları" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

337

"Kompüter texnologiyasının əsasları" təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

60 saat

338

"Microsoft Office paketi (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)" təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

60 saat

339

"AutoCAD proqramı" təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

60 saat

340

"İngilis dili (başlanğıc səviyyə) təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

48 saat

341

"İngilis dili" (adi səviyyə) təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

48 saat

342

"İngilis dili" (orta səviyyə) təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

48 saat

343

"İngilis dili" (yuxarı səviyyə) təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

48 saat

344

"Texniki İngilis dili" təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

80 saat

345

"3ds Max" proqramı təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

60 saat

346

"C++" proqramı təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

80 saat

347

"MS Project proqramı" təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

24 saat

348

"MS Excel proqramı" (yuxarı səviyyə) təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

24 saat

349

"MS Outlook proqramı" təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

12 saat

350

"MS Visio proqramı" təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

48 saat

351

"Daxili Nəzarət Sisteminin əsasları" təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

10 saat

352

"Qazma quyularının analiz edilməsi üçün onlayn monitorinq sisteminin tətbiqi" təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

24 saat

353

"Qapalı sahəyə giriş" təlimatlandırma təlimatlandırma

8 saat

354

"İlan və zəhərli həşəratların sancmasına qarşı ilk tibbi yardımın göstərilməsi və istehsalat sahələrində dərmanlama işlərinin aparılması qaydaları" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

355

"Neft dağılmaları və onların aradan qaldırılması" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

356

"Kompressorlara nəzarət, istismar və təmirə hazırlıq qaydaları" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

357

"Energetikada həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi və torpaqlanma" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

358

"Ofis təhlükəsizliyi" təlimatlandırma təlimatlandırma

8 saat

359

"Yeraltı qaz kəmərlərinin korroziyadan qorunması" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

360

"Quyularda qəzaların başvermə səbəbləri və onların aradan qaldırılması" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

361

"Neft emalı və kimya istehsalının maşın və avadanlıqları" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

362

"Texnoloji proseslərin avtomatik idarə edilməsi" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

363

"Yükqaldırıcı maşınların dinamikası və möhkəmliyi" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

364

"Riskin qiymətləndirilməsi və fövqəladə hallar zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsi" təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

365

"Azərbaycan qanunvericiliyinin əsasları" təlimatlandırma təlimatlandırma

8 saat

366

"Arxiv işinin təşkili" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

367

"Yükqaldırma əməliyyatı zamanı təhlükəsizlik tədbirləri" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

368

"Tullantıların idarə olunması" təlimatlandırma təlimatlandırma

40 saat

369

"JUMO cihazları və Masoneilan klapanlarına texniki xidmət və təmir" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

370

"Elektrik qurğularına texniki qulluq zamanı təhlükəsizlik texnikası" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

371

"Hündürlükdə və qapalı sahələrdə görülən işlər zamanı təhlükəsizlik tədbirləri" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

372

"Fontan təhlükəsizliyi" təlimatlandırma təlimatlandırma

32 saat

373

"Qazma işləri aparılan zaman ətraf mühitə təsir edən tullantıların idarə olunması" təlimatlandırma təlimatlandırma

56 saat

374

"Odlu və qaz təhlükəli işlərin aparılması qaydaları" təlimatlandırma təlimatlandırma

32 saat

375

"Torpaq və yerqazma işləri zamanı təhlükəsizlik tədbirləri" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

376

"Enerjinin təcrid edilməsi" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

377

Mühəndis texniki işçilər üçün "İşə icazə və riskin qiymətləndirilməsi" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

378

"Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" ilkin təlimatlandırma ilkin təlimatlandırma

16 saat

379

Yeni işə qəbul edilən işçilərin "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

380

Mühəndis-texniki işçilər üçün "Fövqəladə halların idarə edilməsi-təxliyə işi" təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

381

"Yanacaqdoldurma məntəqələrində işləyən operator" peşəsi üzrə təlimatlandırma təlimatlandırma

40 saat

382

"Peşə etikası" təlimatlandırma təlimatlandırma

8 saat

383

Təhsil qanunvericiliyi təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

384

Neft məhsullarının emalı təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

385

"Neft sənayesində Əməyin mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi" təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

386

"SAP PS - layihələrinin idarə olunması modulu" təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

387

"SAP SD - Satış və çatdırılma modulu" təlimatlandırma təlimatlandırma

32 saat

388

"SAP BW- Məlumatlar bazası modulu" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

389

"SAP Fİ - Maliyyə uçotu modulu" təlimatlandırma təlimatlandırma

32 saat

390

"SAP MM - Materialların idarə edilməsi modulu" təlimatlandırma təlimatlandırma

40 saat

391

"SAP PM - texniki xidmət və təmir modulu" təlimatlandırma təlimatlandırma

72 saat

392

"SAP HR - İnsan Resursları funksiyalarının tənzimlənməsi" təlimatlandırma təlimatlandırma

72 saat

393

"SAP OPENTEXT - Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sistemi" təlimatlandırma təlimatlandırma

36 saat

394

"Laboratoriya tədqiqatları üçün nümunəgötürmə prosedurları və standartları" təlimatlandırma təlimatlandırma

8 saat

395

Abraziv alətlərlə (abraziv kəsici alətlər və pardaq dairələri) metalların, süni materialların kəsilməsi və cilalanması işlərinin aparılması zamanı "Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik qaydaları" təlimatlandırma təlimatlandırma

32 saat

396

Müasir tipli sayğacların quraşdırılması, sazlanması və texniki servis qaydaları təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

397

Müasir sensorların AİS-lərdə quraşdırılması, sazlanması və texniki servis qaydaları təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

398

RT 578, RT 580 tipli çox parametrli proseslərə nəzarət stendi təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

399

Neft və qaz quyularının hasilatında istifadə olunan müasir quyu avadanlıqları təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

400

Neft, qazın hasilatı və nəqli zamanı yaranan texnoloji çətinliklər və reagentlərin tətbiqi ilə onların aradan qaldırılması təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

401

Müasir qazma məhlulları, onların üstün cəhətləri, emalı və şlamın çıxarılması təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

402

"Turniket və ondan istifadə qaydaları" təlimatlandırma təlimatlandırma

16 saat

403

"Qazma prosesi zamanı quyulara nəzarət" təlimatlandırma təlimatlandırma

40 saat

404

"EKO-SÜRÜCÜLÜK SİMULYATORU ÜZRƏ TƏLİM"

8 saat

405

Qüllə quraşdırma sahəsində çalışan mütəxəssislər təlimatlandırma təlimatlandırma

40 saat

406

Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün "Mühəndis mexanik" ixtisası üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

200 saat

407

"Mühəndis texnoloq" ixtisasartırma ixtisasartırma

72 saat

408

"Mühəndis mexanik" ixtisasartırma ixtisasartırma

72 saat

409

"Mühəndis energetik" ixtisasartırma ixtisasartırma

72 saat

410

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis" ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

411

Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün "Mühəndis texnoloq" ixtisası üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

256 saat

412

Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün "Mühəndis metroloq" ixtisası üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

232 saat

413

Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün "Mühəndis energetik" ixtisası üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

184 saat

414

"Rəngsaz" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

104 saat

415

"Bənna" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

104 saat

416

"Suvaqçı" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

104 saat

417

"Aparatçı" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

120 saat

418

"Tornaçı" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

184 saat

419

"Nasos qurğularının maşinisti" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

184 saat

420

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

184 saat

421

"İzoləedici-plyonkaçı" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

168 saat

422

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

240 saat

423

"Təmirçi çilingər" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

224 saat

424

"Elektrik montyoru" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

224 saat

425

"Kompressor qurğularının maşinisti" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

240 saat

426

"Quraşdırıcı çilingər" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

176 saat

427

"Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

184 saat

428

"Futerçi" peşəsi üzrə ixtisasartırma ixtisasartırma

168 saat

429

"Qazla kəsən" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

160 saat

430

"Suyun kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı" peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

160 saat

431

"Rəngsaz" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

120 saat

432

"Suvaqçı" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

112 saat

433

"Bənna" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

120 saat

434

"Futerçi" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

168 saat

435

"Dəmirçi" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

168 saat

436

"Qazla kəsən" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

200 saat

437

"Elektrik montyoru" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

320 saat

438

"Nasos qurğusu maşinisti" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

232 saat

439

"Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma yenidən hazırlanma

248 saat

440

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

200 saat

441

"Kompüter texnologiyasının əsasları" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

442

Mühəndis-texniki işçilər üçün "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

443

Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

444

Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

445

Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

446

Kompressor qurğusu maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

447

İzoləedici-plyonkaçı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

448

Aparatçı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

449

Anbardar peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

450

Bənna peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

451

Suvaqçı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

452

Rəngsaz peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

453

Çəkib-bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

454

Elektrik montyoru peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

455

Tornaçı peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

456

Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

457

Təmirçi çilingər peşəsi üzrə "Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

458

"Liderlik" maarifləndirmə maarifləndirmə

8 saat

459

"Nasos və kompressor qurğularında mərkəzləşmənin aparılma texnologiyası" maarifləndirmə maarifləndirmə

40 saat

460

Təhlükəli yüklərin qəbulu və yola salınması zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normaları və qaydaları təlimatlandırma təlimatlandırma

40 saat

461

"İngilis dili" (adi səviyyə) təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

48 saat

462

"İngilis dili" (orta səviyyə) təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

48 saat

463

"İngilis dili" (başlanğıc səviyyə) təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

48 saat

464

İntensiv (sürətli) "İngilis dili" təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

200 saat

465

"Texniki İngilis dili" təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

80 saat

466

"C#" proqramlaşdırma dili təkmilləşdirmə təkmilləşdirmə

80 saat

467

"Quraşdırıcı çilingər" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

240 saat

468

"Elektrik qaynaqçısı" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

820 saat

469

"Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı" peşəsi üzrə yenidən hazırlanma yenidən hazırlanma

312 saat

470

"Əl ilə qaynaqda elektrik qaynaqçısı" peşəsi üzrə yenidənhazırlanma yenidənhazırlanma

200 saat

471

"Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı köməkçisi" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

192 saat

472

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

152 saat

473

"Elektrik qaz qaynaqçısı" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

120 saat

474

"Neft və qaz hasilatı üzrə operator" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

272 saat

475

"Neft və qaz hasilatı üzrə operator" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

216 saat

476

"Elektrik montyoru" peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

200 saat

477

"Elektrik montyoru" peşəsi üzrə 5-ci dərəcədən 6-cı dərəcəyə ixtisasartırma ixtisasartırma

216 saat

478

"QAZMA SİMULYATORU ÜZRƏ TƏLİM"

16 saat

479

"Təhlükəli yük daşıyan avtomobil sürücülərinin xüsusi hazırlıq kursu"

40 saat

480

Atıcı ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

481

Komanda rəisi ixtisasartırma ixtisasartırma

40 saat

482

Qarovul rəisi ixtisasartırma ixtisasartırma

40 saat

483

Mühafizəçi (Etalon Security MMC) ixtisasartırma ixtisasartırma

80 saat

484

Mühafizəçi (SOCAR Petroleum) təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

485

Mülki müdafiə qüvvələrinin "Komandir-rəis heyəti" təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

486

Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin "Qəza-xilasetmə qrupu" təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

487

Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin "Yanğınsöndürmə manqası" təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

488

Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin "Rabitə-xəbərdarlıq manqası" təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat

489

Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin "Sanitar postu manqası" təlimatlandırma təlimatlandırma

24 saat