TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Sumqayıt təlim, tədris mərkəzi (STTM)

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

ATQİM MM – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis mexanik” ixtisası üzrə 2124

2

MT – İ “Mühəndis texnoloq” 764.64

3

MM – İ “Mühəndis mexanik” 764.64

4

ME – İ “Mühəndis energetik” 764.64

5

NÖCAM – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis” 849.6

6

ATQİM MT – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis texnoloq” ixtisası üzrə 2718.72

7

ATQİM MME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis metroloq” ixtisası üzrə 2463.84

8

ATQİM ME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis energetik” ixtisası üzrə 1954.08

9

R – İ “Rəngsaz” peşəsi üzrə 1104.48

10

B – İ “Bənna” peşəsi üzrə 1104.48

11

S – İ “Suvaqçı” peşəsi üzrə 1104.48

12

A – İ “Aparatçı” peşəsi üzrə 1274.4

13

T – İ “Tornaçı” peşəsi üzrə 1954.08

14

NQM – İ “Nasos qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə 1954.08

15

EQQ – İ “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə 1954.08

16

İP – İ “İzoləedici-plyonkaçı” peşəsi üzrə 1784.16

17

NÖCAÇ – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə 2548.8

18

TÇ – İ “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə 2378.88

19

EM – İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 2378.88

20

KQM – İ “Kompressor qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə 2548.8

21

QÇ – İ “Quraşdırıcı çilingər” peşəsi üzrə 1869.12

22

ÇBQMM – İ “Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti” peşəsi üzrə 1954.08

23

F – İ “Futerçi” peşəsi üzrə 1784.16

24

QK 4/5 – İ “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə 1699.2

25

SKTA 3/4 - İ “Suyun kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı” peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə 1699.2

26

R - Y “Rəngsaz” peşəsi üzrə 1274.4

27

S - Y “Suvaqçı” peşəsi üzrə 1189.44

28

B - Y “Bənna” peşəsi üzrə 1274.4

29

F - Y “Futerçi” peşəsi üzrə 1784.16

30

D - Y “Dəmirçi” peşəsi üzrə 1784.16

31

QK - Y “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 2124

32

EM - Y “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 3398.4

33

NQM - Y “Nasos qurğusu maşinisti” peşəsi üzrə 2463.84

34

NÖCAÇ - Y “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə 2633.76

35

EQQ - Y “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə 2124

36

KTƏ – M “Kompüter texnologiyasının əsasları” 424.8

37

MTİ ƏMTT – M Mühəndis-texniki işçilər üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

38

EQQ ƏMTT – M Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

39

NQM ƏMTT – M Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

40

NÖCA ƏMTT - M Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

41

KQM ƏMTT – M Kompressor qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

42

İP ƏMTT – M İzoləedici-plyonkaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

43

AP ƏMTT – M Aparatçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

44

AN ƏMTT – M Anbardar peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

45

B ƏMTT – M Bənna peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

46

S ƏMTT – M Suvaqçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

47

R ƏMTT – M Rəngsaz peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

48

ÇBQMM ƏMTT - M Çəkib-bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

49

EM ƏMTT – M Elektrik montyoru peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

50

T ƏMTT – M Tornaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

51

QÇ – ƏMTT Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

52

TÇ ƏMTT – M Təmirçi çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

53

L - M “Liderlik” 84.96

54

NKQMAT- M “Nasos və kompressor qurğularında mərkəzləşmənin aparılma texnologiyası” 424.8

55

TYQYSZƏMTTNQ – T Təhlükəli yüklərin qəbulu və yola salınması zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normaları və qaydaları 424.8

56

İD AS-T “İngilis dili” (adi səviyyə) 509.76

57

İD OS-T “İngilis dili” (orta səviyyə) 509.76

58

İD BS-T “İngilis dili” (başlanğıc səviyyə) 509.76

59

İİD -T İntensiv (sürətli) “İngilis dili” 2124

60

TİD-T "Texniki İngilis dili" 849.6

61

C# PD - T “C#” proqramlaşdırma dili 849.6