TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Digər

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

R – İ “Rəngsaz” peşəsi üzrə 1104.48

2

B – İ “Bənna” peşəsi üzrə 1104.48

3

S – İ “Suvaqçı” peşəsi üzrə 1104.48

4

T – İ “Tornaçı” peşəsi üzrə 1954.08

5

EQQ – İ “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə 1954.08

6

İP – İ “İzoləedici-plyonkaçı” peşəsi üzrə 1784.16

7

ÇBQMM – İ “Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti” peşəsi üzrə 1954.08

8

F – İ “Futerçi” peşəsi üzrə 1784.16

9

QK 4/5 – İ “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə 1699.2

10

R - Y “Rəngsaz” peşəsi üzrə 1274.4

11

S - Y “Suvaqçı” peşəsi üzrə 1189.44

12

B - Y “Bənna” peşəsi üzrə 1274.4

13

F - Y “Futerçi” peşəsi üzrə 1784.16

14

D - Y “Dəmirçi” peşəsi üzrə 1784.16

15

QK - Y “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 2124

16

EQQ - Y “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə 2124