TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Dil bilikləri

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

KTƏ – M “Kompüter texnologiyasının əsasları” 424.8

2

İD AS-T “İngilis dili” (adi səviyyə) 509.76

3

İD OS-T “İngilis dili” (orta səviyyə) 509.76

4

İD BS-T “İngilis dili” (başlanğıc səviyyə) 509.76

5

İİD -T İntensiv (sürətli) “İngilis dili” 2124

6

TİD-T "Texniki İngilis dili" 849.6