TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

İT bilikləri

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

C# PD - T “C#” proqramlaşdırma dili 849.6