TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Dəniz istiqaməti

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

TZYD Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması 288

2

SBXGHÜTH Sərnişinlərə bilavasitə xidmət göstərən heyət üzvləri üçün təhlükəsizlik üzrə hazırlıq 192

3

GMMŞ Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs 198

4

GMMEVMŞH Gəmi mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin hazırlığı 144

5

GMÜHT Gəminin mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat 72

6

YMGP "Yanğınla mübarizə" geniş proqram üzrə 288

7

SXQM Sürətli xilasetmə qayıq mütəxəssisi 288

8

SOXQSM Sürətli olmayan xilasedici qayıq və sallar üzrə mütəxəssis 384

9

GİTY Gəmidə ilk tibbi yardım 288

10

GTN Gəmidə tibbi nəzarət 432

11

ƏİHBMSH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (sıravi heyət üzvləri üçün) 144

12

ƏİHBMKH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (komandir heyət üzvləri üçün) 216

13

NTYƏGPH Neft tankerlərində yük əməliyyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq (xam neft ilə tankların yuyulması sistemi) 144

14

EXDİSİQ Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin istismar qaydaları 480

15

İİOH İzdihamın idarə olunması üzrə hazırlıq 192

16

BDTTİHT Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat 672

17

SDPHTTİHT Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat 672

18

SDPHQSMH Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün xilasedici qayıq və sallar, növbətçi qayıqlar, sürətli olmayan növbətçi qayıqlar üzrə mütəxəssislərin hazırlığı 576

19

BZİİDH Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq ,

20

MŞRİO Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması 144

21

SYGTH Sərnişinlərin, yükün və gövdənin təhlükəsizliyi üzrə hazırlıq 144

22

LBİF Liderlik və birgə iş fəaliyyəti 180

23

YTM Yanğın texniki minimumu 216

24

İTY "İlk tibbi yardım" (Sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası idarəetmə sistemi) 180

25

İİQD (III, 4) “III ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli dalğıc” ixtisası üzrə yenidən hazırlanma 2080

26

İDH “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli istehsalat dalğıc hazırlığı” 7800

27

DİT (4-5) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə 960

28

DİT (5-6) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 6-cı dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə 960

29

DİR Dalğıc işləri rəhbəri 960

30

DTT Dalğıcların tibbi təminatı 720

31

ÜƏ Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün əsasları 1280

32

ÜT Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün təkmilləşdirilməsi 640

33

SDPYMYQTR “Stasionar dəniz platformaları və üzən qazma qurğularında yanğınla mübarizə, yanğın qruplarının təşkili və rəhbərlik” (rəhbər heyət üzvləri üçün) 288

34

ÜA Üzgüçülük üzrə attestasiya 128

35

XMH Xilasedici matrosların hazırlanması 1040

36

XMT Xilasedici matrosların təkmilləşdirilməsi 520

37

YZİYVİODQ Yanğın zamanı ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə və onlarla davranış qaydaları 144

38

XAİTYG Xəsarət alana ilk tibbi yardımın göstərilməsi 144

39

DTTƏFHŞHT (BOSİET) Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim (BOSIET) 0

40

BOHTT (HUET) Batmaqda olan helikopteri tərketmə üzrə təlim (HUET) 0

41

DFHDTT (FOET) Dənizdə fövqəladə hallarda davranış üzrə təkrar təlim (FOET) 0

42

DQHTƏT “Dənizdə qəza halları və təhlükəsizliyin əsasları ilə tanışlıq” 144

43

DH Dəniz hüququ 216

44

HX Hovuzda xilasetmə 0

45

BDTTİHT - QK “Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat” (OPITO-nun “Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim” (BOSIET) kursu üzrə sertifikatlaşdırılmış heyət üçün) 208