TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Mexanika

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

ATQİM MM – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis mexanik” ixtisası üzrə 2124

2

MM – İ “Mühəndis mexanik” 764.64

3

NQM – İ “Nasos qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə 1954.08

4

TÇ – İ “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə 2378.88

5

KQM – İ “Kompressor qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə 2548.8

6

QÇ – İ “Quraşdırıcı çilingər” peşəsi üzrə 1869.12

7

NQM - Y “Nasos qurğusu maşinisti” peşəsi üzrə 2463.84

8

NKQMAT- M “Nasos və kompressor qurğularında mərkəzləşmənin aparılma texnologiyası” 424.8