TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

İxtisasartırma

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

M/ES – İ Mühafizəçi (Etalon Security MMC) 849,6

2

A – İ Atıcı 849,6

3

ATQİM MM – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis mexanik” ixtisası üzrə 2124

4

MT – İ “Mühəndis texnoloq” 764.64

5

MM – İ “Mühəndis mexanik” 764.64

6

ME – İ “Mühəndis energetik” 764.64

7

NÖCAM – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis” 849.6

8

ATQİM MT – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis texnoloq” ixtisası üzrə 2718.72

9

ATQİM MME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis metroloq” ixtisası üzrə 2463.84

10

ATQİM ME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis energetik” ixtisası üzrə 1954.08

11

R – İ “Rəngsaz” peşəsi üzrə 1104.48

12

B – İ “Bənna” peşəsi üzrə 1104.48

13

S – İ “Suvaqçı” peşəsi üzrə 1104.48

14

A – İ “Aparatçı” peşəsi üzrə 1274.4

15

T – İ “Tornaçı” peşəsi üzrə 1954.08

16

NQM – İ “Nasos qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə 1954.08

17

EQQ – İ “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə 1954.08

18

İP – İ “İzoləedici-plyonkaçı” peşəsi üzrə 1784.16

19

NÖCAÇ – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə 2548.8

20

TÇ – İ “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə 2378.88

21

EM – İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 2378.88

22

KQM – İ “Kompressor qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə 2548.8

23

QÇ – İ “Quraşdırıcı çilingər” peşəsi üzrə 1869.12

24

ÇBQMM – İ “Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti” peşəsi üzrə 1954.08

25

F – İ “Futerçi” peşəsi üzrə 1784.16

26

QK 4/5 – İ “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə 1699.2

27

SKTA 3/4 - İ “Suyun kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı” peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə 1699.2

28

ÜƏ Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün əsasları 1280

29

KR – İ Komanda rəisi 424,8

30

QR – İ Qarovul rəisi 424,8