TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Maarifləndirmə

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

KTƏ – M “Kompüter texnologiyasının əsasları” 424.8

2

MTİ ƏMTT – M Mühəndis-texniki işçilər üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

3

EQQ ƏMTT – M Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

4

NQM ƏMTT – M Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

5

KQM ƏMTT – M Kompressor qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

6

İP ƏMTT – M İzoləedici-plyonkaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

7

AP ƏMTT – M Aparatçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

8

AN ƏMTT – M Anbardar peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

9

B ƏMTT – M Bənna peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

10

S ƏMTT – M Suvaqçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

11

R ƏMTT – M Rəngsaz peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

12

ÇBQMM ƏMTT - M Çəkib-bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

13

EM ƏMTT – M Elektrik montyoru peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

14

T ƏMTT – M Tornaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

15

QÇ – ƏMTT Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

16

TÇ ƏMTT – M Təmirçi çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

17

L - M “Liderlik” 84.96

18

NKQMAT- M “Nasos və kompressor qurğularında mərkəzləşmənin aparılma texnologiyası” 424.8

19

YTM Yanğın texniki minimumu 216

20

İTY "İlk tibbi yardım" (Sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası idarəetmə sistemi) 180