TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Təkmilləşdirmə

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

İD AS-T “İngilis dili” (adi səviyyə) 509.76

2

İD OS-T “İngilis dili” (orta səviyyə) 509.76

3

İD BS-T “İngilis dili” (başlanğıc səviyyə) 509.76

4

İİD -T İntensiv (sürətli) “İngilis dili” 2124

5

TİD-T "Texniki İngilis dili" 849.6

6

C# PD - T “C#” proqramlaşdırma dili 849.6

7

İDH “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli istehsalat dalğıc hazırlığı” 7800

8

DİT (4-5) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə 960

9

DİT (5-6) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 6-cı dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə 960

10

DİR Dalğıc işləri rəhbəri 960

11

DTT Dalğıcların tibbi təminatı 720

12

ÜT Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün təkmilləşdirilməsi 640

13

XMT Xilasedici matrosların təkmilləşdirilməsi 520