TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Təlimatlandırma

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

M/SP-T Mühafizəçi (SOCAR Petroleum) 254,88

2

TYQYSZƏMTTNQ – T Təhlükəli yüklərin qəbulu və yola salınması zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normaları və qaydaları 424.8

3

TZYD Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması 288

4

SBXGHÜTH Sərnişinlərə bilavasitə xidmət göstərən heyət üzvləri üçün təhlükəsizlik üzrə hazırlıq 192

5

GMMŞ Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs 198

6

GMMEVMŞH Gəmi mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin hazırlığı 144

7

GMÜHT Gəminin mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat 72

8

YMGP "Yanğınla mübarizə" geniş proqram üzrə 288

9

SXQM Sürətli xilasetmə qayıq mütəxəssisi 288

10

SOXQSM Sürətli olmayan xilasedici qayıq və sallar üzrə mütəxəssis 384

11

GİTY Gəmidə ilk tibbi yardım 288

12

NKMDTYƏİHK Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatına dair ilkin hazırlıq və kvalifikasiya 144

13

GTN Gəmidə tibbi nəzarət 432

14

ƏİHBMSH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (sıravi heyət üzvləri üçün) 144

15

ƏİHBMKH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (komandir heyət üzvləri üçün) 216

16

NTYƏGPH Neft tankerlərində yük əməliyyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq (xam neft ilə tankların yuyulması sistemi) 144

17

EXDİSİQ Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin istismar qaydaları 480

18

İİOH İzdihamın idarə olunması üzrə hazırlıq 192

19

BDTTİHT Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat 672

20

SDPHTTİHT Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat 672

21

SDPHQSMH Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün xilasedici qayıq və sallar, növbətçi qayıqlar, sürətli olmayan növbətçi qayıqlar üzrə mütəxəssislərin hazırlığı 576

22

BZİİDH Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq ,

23

MŞRİO Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması 144

24

SYGTH Sərnişinlərin, yükün və gövdənin təhlükəsizliyi üzrə hazırlıq 144

25

LBİF Liderlik və birgə iş fəaliyyəti 180

26

SDPYMYQTR “Stasionar dəniz platformaları və üzən qazma qurğularında yanğınla mübarizə, yanğın qruplarının təşkili və rəhbərlik” (rəhbər heyət üzvləri üçün) 288

27

ÜA Üzgüçülük üzrə attestasiya 128

28

YZİYVİODQ Yanğın zamanı ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə və onlarla davranış qaydaları 144

29

XAİTYG Xəsarət alana ilk tibbi yardımın göstərilməsi 144

30

DTTƏFHŞHT (BOSİET) Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim (BOSIET) 0

31

BOHTT (HUET) Batmaqda olan helikopteri tərketmə üzrə təlim (HUET) 0

32

DFHDTT (FOET) Dənizdə fövqəladə hallarda davranış üzrə təkrar təlim (FOET) 0

33

DQHTƏT “Dənizdə qəza halları və təhlükəsizliyin əsasları ilə tanışlıq” 144

34

DH Dəniz hüququ 216

35

HX Hovuzda xilasetmə 0

36

BDTTİHT - QK “Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat” (OPITO-nun “Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim” (BOSIET) kursu üzrə sertifikatlaşdırılmış heyət üçün) 208

37

NA-T “Nəfəsalma aparatları” 36

38

MMQ/KRH – T Mülki müdafiə qüvvələrinin “Komandir-rəis heyəti“ 254,88

39

MMQŞH/QXQ – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Qəza-xilasetmə qrupu” 254,88

40

MMQŞH/RXM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Rabitə-xəbərdarlıq manqası” 254,88

41

MMQŞH/YSM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Yanğınsöndürmə manqası” 254,88

42

MMQŞH/SPM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Sanitar postu manqası” 254,88