TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Yenidənhazırlanma

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

R - Y “Rəngsaz” peşəsi üzrə 1274.4

2

S - Y “Suvaqçı” peşəsi üzrə 1189.44

3

B - Y “Bənna” peşəsi üzrə 1274.4

4

F - Y “Futerçi” peşəsi üzrə 1784.16

5

D - Y “Dəmirçi” peşəsi üzrə 1784.16

6

QK - Y “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 2124

7

EM - Y “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 3398.4

8

NQM - Y “Nasos qurğusu maşinisti” peşəsi üzrə 2463.84

9

NÖCAÇ - Y “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə 2633.76

10

EQQ - Y “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə 2124

11

İİQD (III, 4) “III ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli dalğıc” ixtisası üzrə yenidən hazırlanma 2080

12

XMH Xilasedici matrosların hazırlanması 1040