TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Digər

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

M/ES – İ Mühafizəçi (Etalon Security MMC) 849,6

2

M/SP-T Mühafizəçi (SOCAR Petroleum) 254,88

3

A – İ Atıcı 849,6

4

ATQİM MM – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis mexanik” ixtisası üzrə 2124

5

MT – İ “Mühəndis texnoloq” 764.64

6

MM – İ “Mühəndis mexanik” 764.64

7

ME – İ “Mühəndis energetik” 764.64

8

NÖCAM – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis” 849.6

9

ATQİM MT – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis texnoloq” ixtisası üzrə 2718.72

10

ATQİM MME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis metroloq” ixtisası üzrə 2463.84

11

ATQİM ME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis energetik” ixtisası üzrə 1954.08

12

R – İ “Rəngsaz” peşəsi üzrə 1104.48

13

B – İ “Bənna” peşəsi üzrə 1104.48

14

S – İ “Suvaqçı” peşəsi üzrə 1104.48

15

A – İ “Aparatçı” peşəsi üzrə 1274.4

16

T – İ “Tornaçı” peşəsi üzrə 1954.08

17

NQM – İ “Nasos qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə 1954.08

18

İP – İ “İzoləedici-plyonkaçı” peşəsi üzrə 1784.16

19

NÖCAÇ – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə 2548.8

20

TÇ – İ “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə 2378.88

21

EM – İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 2378.88

22

KQM – İ “Kompressor qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə 2548.8

23

QÇ – İ “Quraşdırıcı çilingər” peşəsi üzrə 1869.12

24

ÇBQMM – İ “Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti” peşəsi üzrə 1954.08

25

F – İ “Futerçi” peşəsi üzrə 1784.16

26

SKTA 3/4 - İ “Suyun kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı” peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə 1699.2

27

R - Y “Rəngsaz” peşəsi üzrə 1274.4

28

S - Y “Suvaqçı” peşəsi üzrə 1189.44

29

B - Y “Bənna” peşəsi üzrə 1274.4

30

F - Y “Futerçi” peşəsi üzrə 1784.16

31

D - Y “Dəmirçi” peşəsi üzrə 1784.16

32

EM - Y “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 3398.4

33

NQM - Y “Nasos qurğusu maşinisti” peşəsi üzrə 2463.84

34

NÖCAÇ - Y “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə 2633.76

35

KTƏ – M “Kompüter texnologiyasının əsasları” 424.8

36

MTİ ƏMTT – M Mühəndis-texniki işçilər üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

37

EQQ ƏMTT – M Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

38

NQM ƏMTT – M Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

39

NÖCA ƏMTT - M Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

40

KQM ƏMTT – M Kompressor qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

41

İP ƏMTT – M İzoləedici-plyonkaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

42

AP ƏMTT – M Aparatçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

43

AN ƏMTT – M Anbardar peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

44

B ƏMTT – M Bənna peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

45

S ƏMTT – M Suvaqçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

46

R ƏMTT – M Rəngsaz peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

47

ÇBQMM ƏMTT - M Çəkib-bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

48

EM ƏMTT – M Elektrik montyoru peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

49

T ƏMTT – M Tornaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

50

QÇ – ƏMTT Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

51

TÇ ƏMTT – M Təmirçi çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

52

L - M “Liderlik” 84.96

53

NKQMAT- M “Nasos və kompressor qurğularında mərkəzləşmənin aparılma texnologiyası” 424.8

54

TYQYSZƏMTTNQ – T Təhlükəli yüklərin qəbulu və yola salınması zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normaları və qaydaları 424.8

55

İD AS-T “İngilis dili” (adi səviyyə) 509.76

56

İD OS-T “İngilis dili” (orta səviyyə) 509.76

57

İD BS-T “İngilis dili” (başlanğıc səviyyə) 509.76

58

İİD -T İntensiv (sürətli) “İngilis dili” 2124

59

TİD-T "Texniki İngilis dili" 849.6

60

C# PD - T “C#” proqramlaşdırma dili 849.6

61

NA-T “Nəfəsalma aparatları” 36

62

MMQ/KRH – T Mülki müdafiə qüvvələrinin “Komandir-rəis heyəti“ 254,88

63

KR – İ Komanda rəisi 424,8

64

QR – İ Qarovul rəisi 424,8

65

MMQŞH/QXQ – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Qəza-xilasetmə qrupu” 254,88

66

MMQŞH/RXM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Rabitə-xəbərdarlıq manqası” 254,88

67

MMQŞH/YSM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Yanğınsöndürmə manqası” 254,88

68

MMQŞH/SPM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Sanitar postu manqası” 254,88