TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsi

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

M/ES – İ Mühafizəçi (Etalon Security MMC) 849,6

2

M/SP-T Mühafizəçi (SOCAR Petroleum) 254,88

3

A – İ Atıcı 849,6

4

ATQİM MM – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis mexanik” ixtisası üzrə 2124

5

MT – İ “Mühəndis texnoloq” 764.64

6

MM – İ “Mühəndis mexanik” 764.64

7

ME – İ “Mühəndis energetik” 764.64

8

NÖCAM – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis” 849.6

9

ATQİM MT – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis texnoloq” ixtisası üzrə 2718.72

10

ATQİM MME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis metroloq” ixtisası üzrə 2463.84

11

ATQİM ME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis energetik” ixtisası üzrə 1954.08

12

R – İ “Rəngsaz” peşəsi üzrə 1104.48

13

B – İ “Bənna” peşəsi üzrə 1104.48

14

S – İ “Suvaqçı” peşəsi üzrə 1104.48

15

A – İ “Aparatçı” peşəsi üzrə 1274.4

16

T – İ “Tornaçı” peşəsi üzrə 1954.08

17

NQM – İ “Nasos qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə 1954.08

18

EQQ – İ “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə 1954.08

19

İP – İ “İzoləedici-plyonkaçı” peşəsi üzrə 1784.16

20

NÖCAÇ – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə 2548.8

21

TÇ – İ “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə 2378.88

22

EM – İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 2378.88

23

KQM – İ “Kompressor qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə 2548.8

24

QÇ – İ “Quraşdırıcı çilingər” peşəsi üzrə 1869.12

25

ÇBQMM – İ “Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti” peşəsi üzrə 1954.08

26

F – İ “Futerçi” peşəsi üzrə 1784.16

27

QK 4/5 – İ “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə 1699.2

28

SKTA 3/4 - İ “Suyun kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı” peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə 1699.2

29

R - Y “Rəngsaz” peşəsi üzrə 1274.4

30

S - Y “Suvaqçı” peşəsi üzrə 1189.44

31

B - Y “Bənna” peşəsi üzrə 1274.4

32

F - Y “Futerçi” peşəsi üzrə 1784.16

33

D - Y “Dəmirçi” peşəsi üzrə 1784.16

34

QK - Y “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 2124

35

EM - Y “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 3398.4

36

NQM - Y “Nasos qurğusu maşinisti” peşəsi üzrə 2463.84

37

NÖCAÇ - Y “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə 2633.76

38

EQQ - Y “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə 2124

39

KTƏ – M “Kompüter texnologiyasının əsasları” 424.8

40

MTİ ƏMTT – M Mühəndis-texniki işçilər üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

41

EQQ ƏMTT – M Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

42

NQM ƏMTT – M Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

43

NÖCA ƏMTT - M Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

44

KQM ƏMTT – M Kompressor qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

45

İP ƏMTT – M İzoləedici-plyonkaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

46

AP ƏMTT – M Aparatçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

47

AN ƏMTT – M Anbardar peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

48

B ƏMTT – M Bənna peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

49

S ƏMTT – M Suvaqçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

50

R ƏMTT – M Rəngsaz peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

51

ÇBQMM ƏMTT - M Çəkib-bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

52

EM ƏMTT – M Elektrik montyoru peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

53

T ƏMTT – M Tornaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

54

QÇ – ƏMTT Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

55

TÇ ƏMTT – M Təmirçi çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

56

L - M “Liderlik” 84.96

57

NKQMAT- M “Nasos və kompressor qurğularında mərkəzləşmənin aparılma texnologiyası” 424.8

58

TYQYSZƏMTTNQ – T Təhlükəli yüklərin qəbulu və yola salınması zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normaları və qaydaları 424.8

59

İD AS-T “İngilis dili” (adi səviyyə) 509.76

60

İD OS-T “İngilis dili” (orta səviyyə) 509.76

61

İD BS-T “İngilis dili” (başlanğıc səviyyə) 509.76

62

İİD -T İntensiv (sürətli) “İngilis dili” 2124

63

TİD-T "Texniki İngilis dili" 849.6

64

C# PD - T “C#” proqramlaşdırma dili 849.6

65

YTM Yanğın texniki minimumu 216

66

İTY "İlk tibbi yardım" (Sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası idarəetmə sistemi) 180

67

İİQD (III, 4) “III ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli dalğıc” ixtisası üzrə yenidən hazırlanma 2080

68

İDH “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli istehsalat dalğıc hazırlığı” 7800

69

DİT (4-5) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə 960

70

DİT (5-6) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 6-cı dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə 960

71

DİR Dalğıc işləri rəhbəri 960

72

DTT Dalğıcların tibbi təminatı 720

73

ÜƏ Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün əsasları 1280

74

ÜT Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün təkmilləşdirilməsi 640

75

SDPYMYQTR “Stasionar dəniz platformaları və üzən qazma qurğularında yanğınla mübarizə, yanğın qruplarının təşkili və rəhbərlik” (rəhbər heyət üzvləri üçün) 288

76

ÜA Üzgüçülük üzrə attestasiya 128

77

XMH Xilasedici matrosların hazırlanması 1040

78

XMT Xilasedici matrosların təkmilləşdirilməsi 520

79

YZİYVİODQ Yanğın zamanı ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə və onlarla davranış qaydaları 144

80

XAİTYG Xəsarət alana ilk tibbi yardımın göstərilməsi 144

81

DQHTƏT “Dənizdə qəza halları və təhlükəsizliyin əsasları ilə tanışlıq” 144

82

DH Dəniz hüququ 216

83

HX Hovuzda xilasetmə 0

84

NA-T “Nəfəsalma aparatları” 36

85

MMQ/KRH – T Mülki müdafiə qüvvələrinin “Komandir-rəis heyəti“ 254,88

86

KR – İ Komanda rəisi 424,8

87

QR – İ Qarovul rəisi 424,8

88

MMQŞH/QXQ – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Qəza-xilasetmə qrupu” 254,88

89

MMQŞH/RXM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Rabitə-xəbərdarlıq manqası” 254,88

90

MMQŞH/YSM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Yanğınsöndürmə manqası” 254,88

91

MMQŞH/SPM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Sanitar postu manqası” 254,88