TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

TZYD Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması 288

2

SBXGHÜTH Sərnişinlərə bilavasitə xidmət göstərən heyət üzvləri üçün təhlükəsizlik üzrə hazırlıq 192

3

GMMŞ Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs 198

4

GMMEVMŞH Gəmi mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin hazırlığı 144

5

GMÜHT Gəminin mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat 72

6

YMGP "Yanğınla mübarizə" geniş proqram üzrə 288

7

SXQM Sürətli xilasetmə qayıq mütəxəssisi 288

8

SOXQSM Sürətli olmayan xilasedici qayıq və sallar üzrə mütəxəssis 384

9

GİTY Gəmidə ilk tibbi yardım 288

10

NKMDTYƏİHK Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatına dair ilkin hazırlıq və kvalifikasiya 144

11

GTN Gəmidə tibbi nəzarət 432

12

ƏİHBMSH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (sıravi heyət üzvləri üçün) 144

13

ƏİHBMKH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (komandir heyət üzvləri üçün) 216

14

NTYƏGPH Neft tankerlərində yük əməliyyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq (xam neft ilə tankların yuyulması sistemi) 144

15

EXDİSİQ Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin istismar qaydaları 480

16

İİOH İzdihamın idarə olunması üzrə hazırlıq 192

17

BDTTİHT Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat 672

18

SDPHTTİHT Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat 672

19

SDPHQSMH Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün xilasedici qayıq və sallar, növbətçi qayıqlar, sürətli olmayan növbətçi qayıqlar üzrə mütəxəssislərin hazırlığı 576

20

BZİİDH Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq ,

21

MŞRİO Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması 144

22

SYGTH Sərnişinlərin, yükün və gövdənin təhlükəsizliyi üzrə hazırlıq 144

23

LBİF Liderlik və birgə iş fəaliyyəti 180

24

BDTTİHT - QK “Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat” (OPITO-nun “Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim” (BOSIET) kursu üzrə sertifikatlaşdırılmış heyət üçün) 208