TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Mühəndis-texniki

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

ATQİM MM – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis mexanik” ixtisası üzrə 2124

2

MT – İ “Mühəndis texnoloq” 764.64

3

MM – İ “Mühəndis mexanik” 764.64

4

ME – İ “Mühəndis energetik” 764.64

5

NÖCAM – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis” 849.6

6

ATQİM MT – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis texnoloq” ixtisası üzrə 2718.72

7

ATQİM MME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis metroloq” ixtisası üzrə 2463.84

8

ATQİM ME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis energetik” ixtisası üzrə 1954.08

9

KTƏ – M “Kompüter texnologiyasının əsasları” 424.8

10

MTİ ƏMTT – M Mühəndis-texniki işçilər üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

11

L - M “Liderlik” 84.96

12

C# PD - T “C#” proqramlaşdırma dili 849.6

13

GMMŞ Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs 198

14

GTN Gəmidə tibbi nəzarət 432

15

ƏİHBMSH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (sıravi heyət üzvləri üçün) 144

16

ƏİHBMKH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (komandir heyət üzvləri üçün) 216

17

EXDİSİQ Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin istismar qaydaları 480

18

MŞRİO Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması 144

19

SYGTH Sərnişinlərin, yükün və gövdənin təhlükəsizliyi üzrə hazırlıq 144

20

LBİF Liderlik və birgə iş fəaliyyəti 180

21

YTM Yanğın texniki minimumu 216

22

XMT Xilasedici matrosların təkmilləşdirilməsi 520

23

DH Dəniz hüququ 216

24

HX Hovuzda xilasetmə 0

25

KR – İ Komanda rəisi 424,8

26

QR – İ Qarovul rəisi 424,8