TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Mühəndis-texniki və fəhlə

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

TYQYSZƏMTTNQ – T Təhlükəli yüklərin qəbulu və yola salınması zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normaları və qaydaları 424.8

2

İD AS-T “İngilis dili” (adi səviyyə) 509.76

3

İD OS-T “İngilis dili” (orta səviyyə) 509.76

4

İD BS-T “İngilis dili” (başlanğıc səviyyə) 509.76

5

İİD -T İntensiv (sürətli) “İngilis dili” 2124

6

TİD-T "Texniki İngilis dili" 849.6

7

TZYD Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması 288

8

SBXGHÜTH Sərnişinlərə bilavasitə xidmət göstərən heyət üzvləri üçün təhlükəsizlik üzrə hazırlıq 192

9

GMMEVMŞH Gəmi mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin hazırlığı 144

10

GMÜHT Gəminin mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat 72

11

YMGP "Yanğınla mübarizə" geniş proqram üzrə 288

12

SXQM Sürətli xilasetmə qayıq mütəxəssisi 288

13

SOXQSM Sürətli olmayan xilasedici qayıq və sallar üzrə mütəxəssis 384

14

GİTY Gəmidə ilk tibbi yardım 288

15

NKMDTYƏİHK Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatına dair ilkin hazırlıq və kvalifikasiya 144

16

NTYƏGPH Neft tankerlərində yük əməliyyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq (xam neft ilə tankların yuyulması sistemi) 144

17

İİOH İzdihamın idarə olunması üzrə hazırlıq 192

18

BDTTİHT Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat 672

19

SDPHTTİHT Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat 672

20

SDPHQSMH Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün xilasedici qayıq və sallar, növbətçi qayıqlar, sürətli olmayan növbətçi qayıqlar üzrə mütəxəssislərin hazırlığı 576

21

BZİİDH Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq ,

22

İTY "İlk tibbi yardım" (Sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası idarəetmə sistemi) 180

23

DİT (4-5) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə 960

24

DİT (5-6) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 6-cı dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə 960

25

DİR Dalğıc işləri rəhbəri 960

26

DTT Dalğıcların tibbi təminatı 720

27

ÜƏ Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün əsasları 1280

28

ÜT Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün təkmilləşdirilməsi 640

29

SDPYMYQTR “Stasionar dəniz platformaları və üzən qazma qurğularında yanğınla mübarizə, yanğın qruplarının təşkili və rəhbərlik” (rəhbər heyət üzvləri üçün) 288

30

ÜA Üzgüçülük üzrə attestasiya 128

31

YZİYVİODQ Yanğın zamanı ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə və onlarla davranış qaydaları 144

32

XAİTYG Xəsarət alana ilk tibbi yardımın göstərilməsi 144

33

DTTƏFHŞHT (BOSİET) Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim (BOSIET) 0

34

BOHTT (HUET) Batmaqda olan helikopteri tərketmə üzrə təlim (HUET) 0

35

DFHDTT (FOET) Dənizdə fövqəladə hallarda davranış üzrə təkrar təlim (FOET) 0

36

DQHTƏT “Dənizdə qəza halları və təhlükəsizliyin əsasları ilə tanışlıq” 144

37

BDTTİHT - QK “Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat” (OPITO-nun “Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim” (BOSIET) kursu üzrə sertifikatlaşdırılmış heyət üçün) 208

38

NA-T “Nəfəsalma aparatları” 36

39

MMQŞH/QXQ – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Qəza-xilasetmə qrupu” 254,88

40

MMQŞH/RXM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Rabitə-xəbərdarlıq manqası” 254,88

41

MMQŞH/YSM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Yanğınsöndürmə manqası” 254,88

42

MMQŞH/SPM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Sanitar postu manqası” 254,88