TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Fəhlə

# Kursun kodu Kursun adı Qiymət

1

M/ES – İ Mühafizəçi (Etalon Security MMC) 849,6

2

M/SP-T Mühafizəçi (SOCAR Petroleum) 254,88

3

A – İ Atıcı 849,6

4

R – İ “Rəngsaz” peşəsi üzrə 1104.48

5

B – İ “Bənna” peşəsi üzrə 1104.48

6

S – İ “Suvaqçı” peşəsi üzrə 1104.48

7

A – İ “Aparatçı” peşəsi üzrə 1274.4

8

T – İ “Tornaçı” peşəsi üzrə 1954.08

9

NQM – İ “Nasos qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə 1954.08

10

EQQ – İ “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə 1954.08

11

İP – İ “İzoləedici-plyonkaçı” peşəsi üzrə 1784.16

12

NÖCAÇ – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə 2548.8

13

TÇ – İ “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə 2378.88

14

EM – İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 2378.88

15

KQM – İ “Kompressor qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə 2548.8

16

QÇ – İ “Quraşdırıcı çilingər” peşəsi üzrə 1869.12

17

ÇBQMM – İ “Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti” peşəsi üzrə 1954.08

18

F – İ “Futerçi” peşəsi üzrə 1784.16

19

QK 4/5 – İ “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə 1699.2

20

SKTA 3/4 - İ “Suyun kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı” peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə 1699.2

21

R - Y “Rəngsaz” peşəsi üzrə 1274.4

22

S - Y “Suvaqçı” peşəsi üzrə 1189.44

23

B - Y “Bənna” peşəsi üzrə 1274.4

24

F - Y “Futerçi” peşəsi üzrə 1784.16

25

D - Y “Dəmirçi” peşəsi üzrə 1784.16

26

QK - Y “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 2124

27

EM - Y “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 3398.4

28

NQM - Y “Nasos qurğusu maşinisti” peşəsi üzrə 2463.84

29

NÖCAÇ - Y “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə 2633.76

30

EQQ - Y “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə 2124

31

EQQ ƏMTT – M Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

32

NQM ƏMTT – M Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

33

NÖCA ƏMTT - M Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

34

KQM ƏMTT – M Kompressor qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

35

İP ƏMTT – M İzoləedici-plyonkaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

36

AP ƏMTT – M Aparatçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

37

AN ƏMTT – M Anbardar peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

38

B ƏMTT – M Bənna peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

39

S ƏMTT – M Suvaqçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

40

R ƏMTT – M Rəngsaz peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

41

ÇBQMM ƏMTT - M Çəkib-bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

42

EM ƏMTT – M Elektrik montyoru peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

43

T ƏMTT – M Tornaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

44

QÇ – ƏMTT Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

45

TÇ ƏMTT – M Təmirçi çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası” 424.8

46

NKQMAT- M “Nasos və kompressor qurğularında mərkəzləşmənin aparılma texnologiyası” 424.8

47

İİQD (III, 4) “III ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli dalğıc” ixtisası üzrə yenidən hazırlanma 2080

48

İDH “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli istehsalat dalğıc hazırlığı” 7800

49

XMH Xilasedici matrosların hazırlanması 1040

50

MMQ/KRH – T Mülki müdafiə qüvvələrinin “Komandir-rəis heyəti“ 254,88