About Training

About

About

About Training


“Fundamentals of Azerbaijan legislation”

Kursun növü: Instruction

Nəzəri saatların miqdarı: 8 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2017-03-03

Kursun bitmə vaxtı: 2017-03-03

Apply online