About Training

About

About

About Training


Development of rescue seamen

Kursun növü: Retraining

Nəzəri saatların miqdarı: 30 saat

Praktiki saatların miqdarı:50

Kursun başlama vaxtı: 2017-12-01

Kursun bitmə vaxtı: 2017-12-14

Apply online