About Training

About

About

About Training


“Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs“ təlimatlandırma

Kursun növü: Instruction

Nəzəri saatların miqdarı: 24 saat

Praktiki saatların miqdarı:-

Kursun başlama vaxtı: 2019-08-27

Kursun bitmə vaxtı: 2019-08-29

Apply online