List of the trainings

About

Trainings planned to be held

List of the trainings

Dəniz Neft-Qaz Sənaye Təlim Təşkilatının (OPİTO) standatlarının tələblərinə uyğun olaraq Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsi

# Course code Price

1

DTTƏFHŞHT (BOSİET) Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (BOSIET) 0

2

BOHTT (HUET) Helicopter Underwater Escape Training (HUET) 0

3

DFHDTT (FOET) Further Offshore Emergency Training (FOET) 0